EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:032:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 32, 05 februari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 32
42 årgången
5 februari 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 263/1999 av den 4 februari 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 264/1999 av den 4 februari 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 139/81 om villkoren för hänförande av vissa typer av fryst nötkött till undernummer 0202 30 50 i Kombinerade nomenklaturen 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 265/1999 av den 4 februari 1999 om fastställande för regleringsåret 1998/99 av förskottet på stödet för apelsiner 5
Kommissionens förordning (EG) nr 266/1999 av den 4 februari 1999 om fastställande av den sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2850/98 6
Kommissionens förordning (EG) nr 267/1999 av den 4 februari 1999 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2849/98 7
Kommissionens förordning (EG) nr 268/1999 av den 4 februari 1999 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1564/98 8
Kommissionens förordning (EG) nr 269/1999 av den 4 februari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2004/98 9
Kommissionens förordning (EG) nr 270/1999 av den 4 februari 1999 om de anbud som meddelats för export av havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2007/98 10
Kommissionens förordning (EG) nr 271/1999 av den 4 februari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1079/98 11
Kommissionens förordning (EG) nr 272/1999 av den 4 februari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1746/98 12
Kommissionens förordning (EG) nr 273/1999 av den 4 februari 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1078/98 13
Kommissionens förordning (EG) nr 274/1999 av den 4 februari 1999 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 14
Kommissionens förordning (EG) nr 275/1999 av den 4 februari 1999 om fastställande av exportbidragen för malt 16

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
1999/99/EC
*Kommissionens beslut av den 3 juni 1998 om regionen Siciliens lag nr 25/93 om särskilda åtgärder till förmån för produktiv sysselsättning på Sicilien (artiklarna 51, 114, 117 och 119) [delgivet med nr K(1998) 1713] (1) 18
1999/100/EC
*Kommissionens beslut av den 14 juli 1998 om stöd till linsodlarna i länet Levkáda (Grekland) [delgivet med nr K(1998) 2367] 25
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top