Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:020:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 20, 27 januari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 20
42 årgången
27 januari 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 170/1999 av den 26 januari 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 171/1999 av den 26 januari 1999 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 3
Kommissionens förordning (EG) nr 172/1999 av den 26 januari 1999 om återinförande av förmånstullar vid import av nejlikor med ursprung i Israel 5
Kommissionens förordning (EG) nr 173/1999 av den 26 januari 1999 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i januari 1999 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalet mellan gemenskapen och Slovenien, kan godkännas 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 174/1999 av den 26 januari 1999 om fastställande av särskilda tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 804/68 i fråga om exportlicenser och exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter 8
*Kommissionens förordning (EG) nr 175/1999 av den 26 januari 1999 om ändring av förordningarna (EEG) nr 3942/92, (EG) nr 86/94, (EG) nr 1082/96 och (EG) nr 1459/98 om referensmetoder för bestämning av vissa spårämnen i smör, smörolja och grädde 22
Kommissionens förordning (EG) nr 176/1999 av den 26 januari 1999 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser får godkännas som inlämnas i januari 1999 för vissa produkter inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter inom ramen för ordningarna i Europaavtalen mellan gemenskapen och Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien, ordningen i frihandelsavtalen mellan gemenskapen och de baltiska länderna samt ordningen i interims-avtalen mellan gemenskapen och Slovenien 26
Kommissionens förordning (EG) nr 177/1999 av den 26 januari 1999 om fastställande av den disponibla kvantiteten för det andra kvartalet 1999 för vissa grisköttsprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Lettland, Litauen och Estland 28
Kommissionens förordning (EG) nr 178/1999 av den 26 januari 1999 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i januari 1999 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien kan godkännas 30
Kommissionens förordning (EG) nr 179/1999 av den 26 januari 1999 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i januari 1999 skall beviljas för vissa produkter inom grisköttssektorn inom ramen för den ordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för griskött och vissa andra jordbruksprodukter 32
Kommissionens förordning (EG) nr 180/1999 av den 26 januari 1999 om den utsträckning i vilken ansökningar om importlicens som inlämnas i januari 1999 skall beviljas inom ramen för tullkvoterna för import av vissa grisköttsprodukter under perioden 1 januari-31 mars 1999 34
Kommissionens förordning (EG) nr 181/1999 av den 26 januari 1999 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 36

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/61/EC
*Rådets beslut av den 14 december 1998 om att på Europeiska gemenskapens vägnar ingå, vad beträffar frågor inom dess behörighet, de avtal som är resultatet av förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen (WTO) om finansiella tjänster 38
Kommissionen
1999/62/EC
*Kommissionens beslut av den 21 december 1998 om ändring av beslut 97/222/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av köttprodukter [delgivet med nr K(1998) 4347] (1) 54
1999/63/EC
*Kommissionens rekommendation av den 13 januari 1999 om samlarmynt, medaljer och symboliska mynt [delgivet med nr SEK(1999) 24/2] 61
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top