EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:007:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 7, 13 januari 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 7
42 årgången
13 januari 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 68/1999 av den 12 januari 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 69/1999 av den 12 januari 1999 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2486/98 om införande av förebyggande destillation enligt artikel 38 i rådets förordning (EEG) nr 822/87 för produktionsåret 1998/99 3
Kommissionens förordning (EG) nr 70/1999 av den 12 januari 1999 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 4
Kommissionens förordning (EG) nr 71/1999 av den 12 januari 1999 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av nejlikor (standard) med ursprung i Israel 6
Kommissionens förordning (EG) nr 72/1999 av den 12 januari 1999 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av flockblommiga nejlikor (spray) med ursprung i Israel 8
Kommissionens förordning (EG) nr 73/1999 av den 12 januari 1999 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av småblommiga rosor med ursprung i Israel 10
Kommissionens förordning (EG) nr 74/1999 av den 12 januari 1999 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av storblommiga rosor med ursprung i Israel 12
Kommissionens förordning (EG) nr 75/1999 av den 12 januari 1999 om utfärdande av importlicenser för vitlök med ursprung i Kina 13
Kommissionens förordning (EG) nr 76/1999 av den 12 januari 1999 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A1 14
Kommissionens förordning (EG) nr 77/1999 av den 12 januari 1999 som fastställer i vilken utsträckning ansökningar om exportlicenser inom sektorn för fjäderfäkött kan accepteras 15

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
1999/21/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 14 december 1998 om att antaga ett flerårigt program för åtgärder inom energisektorn (1998-2002) och därmed sammanhörande åtgärder 16
1999/22/EC
*Rådets beslut av den 14 december 1998 om antagande av ett flerårigt program för studier, analyser, prognoser och därmed sammanhängande arbete inom energisektorn (1998-2002) 20
1999/23/EC
*Rådets beslut av den 14 december 1998 om att antaga ett flerårigt program för att främja internationellt samarbete inom energisektorn (1998-2002) 23
1999/24/EC
*Rådets beslut av den 14 december 1998 om att anta ett flerårigt program för tekniska åtgärder för att främja en ren och effektiv användning av fasta bränslen (1998-2002) 28
1999/25/EC, EURATOM
*Rådets beslut av den 14 december 1998 om att antaga ett flerårigt program (1998-2002) för åtgärder inom kärnenergisektorn när det gäller säker transport av radioaktivt material samt säkerhetskontroll och industriellt samarbete för att främja vissa aspekter av säkerheten i kärnenergianläggningar i de länder som för närvarande deltar i Tacis-programmet 31
Kommissionen
1999/26/EC
*Kommissionens rekommendation av den 22 december 1998 om ett samordnat program för officiell kontroll av livsmedel 1999 [delgivet med nr K(1998) 4501] 34

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2261/98 av den 26 oktober 1998 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 292 av den 30.10.1998) 46

Meddelande till läsare s3
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top