Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:354:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 354, 30 december 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 354
41 årgången
30 december 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Gemensam åtgärd av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen för att stödja den demokratiska processen i Nigeria 1
*Gemensam åtgärd av den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen om ett kriminaltekniskt expertuppdrag i Förbundsrepubliken Jugoslavien 3
*Rådets beslut av den 22 december 1998 om förlängning av den gemensamma åtgärden 95/545/GUSP om Europeiska unionens deltagande i strukturerna för genomförande av fredsavtalet för Bosnien-Hercegovina och om ändring av beslut 98/607/GUSP 4
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2836/98 av den 22 december 1998 om genusfrågornas integrering med utvecklingssamarbetet 5
*Rådets förordning (EG) nr 2837/98 av den 17 december 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 2990/82 om försäljning av smör till nedsatt pris till personer som uppbär socialbidrag 10
*Rådets förordning (EG) nr 2838/98 av den 17 december 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 2390/89 om allmänna bestämmelser om import av vin, druvsaft och druvmust 11
*Rådets förordning (EG) nr 2839/98 av den 17 december 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1873/84 om tillstånd att erbjuda och leverera för direkt konsumtion vissa importerade viner som kan ha genomgått andra enologiska processer än de som föreskrivs i förordning (EEG) nr 822/87 12
*Rådets förordning (EG) nr 2840/98 av den 21 december 1998 om att ändra rådets förordning (EG) nr 1734/94 om ekonomiskt och tekniskt samarbete med de ockuperade områdena 14
Kommissionens förordning (EG) nr 2841/98 av den 29 december 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 2842/98 av den 22 december 1998 om hörande av parter i vissa förfaranden enligt artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget (1) 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 2843/98 av den 22 december 1998 om form, innehåll och övriga detaljer i de ansökningar och anmälningar som föreskrivs i rådets förordningar (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87 om tillämpningen av konkurrensreglerna på transportsektorn (1) 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 2844/98 av den 22 december 1998 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1587/98 om att upprätta ett kompensationssystem för de extra kostnader vid avsättningen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de franska departementen Guyana och Réunion som är en följd av dessa områdens läge i gemenskapens yttersta randområden 53
*Kommissionens förordning (EG) nr 2845/98 av den 22 december 1998 om införande av gemenskapens förhandsövervakning av import av vissa järn- och stålprodukter som omfattas av EKSG och EG-fördraget och som har sitt ursprung i vissa tredje länder 55

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/738/EC
*Kommissionens beslut av den 9 december 1998 om ändring av beslut 95/506/EG om tillstånd för medlemsstaterna att tillfälligt vidta tilläggsåtgärder för att förhindra spridning av Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith från Nederländerna [delgivet med nr K(1998) 3944] 62
98/739/EC
*Kommissionens beslut av den 14 december 1998 om ändring av beslut 95/328/EG om upprättande av hygienintyg för fiskprodukter med ursprung i tredje länder som ännu inte omfattas av ett särskilt beslut [delgivet med nr K(1998) 4044] (1) 64
98/740/EC
*Kommissionens beslut av den 14 december 1998 om ändring av beslut 96/333/EG om fastställande av ett hälsointyg för levande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar från tredje länder som inte ännu omfattas av ett särskilt beslut [delgivet med nr K(1998) 4046] (1) 65

Meddelande till läsare s3
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top