EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:351:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 351, 29 december 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 351
41 årgången
29 december 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
*Gemensam åtgärd av den 21 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott 1
Uttalande från rådet 3
Uttalande från den österrikiska delegationen om artikel 3 3
Uttalande från den danska delegationen om artikel 3 3
Uttalande från den tyska delegationen om artikel 4 andra stycket 3
Uttalande från den belgiska delegationen till artikel 1 3
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2821/98 av den 17 december 1998 om ändring, vad avser återkallande av tillstånd för vissa antibiotika, av direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser 4
*Rådets förordning (EG) nr 2822/98 av den 21 december 1998 om tillfällig total eller partiell befrielse från autonoma tullar enligt Gemensamma tulltaxan för vissa fiskeriprodukter (1999) 9
*Rådets förordning (EG) nr 2823/98 av den 21 december 1998 om ändring av förordning (EG) nr 730/98 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa fiskeriprodukter 12
*Rådets förordning (EG) nr 2824/98 av den 21 december 1998 om att ändra förordning (EG) nr 1734/94 om ekonomiskt och tekniskt samarbete med de ockuperade områdena 13
*Rådets förordning (EG) nr 2825/98 av den 22 december 1998 om att beredningar och konserver av sardiner med ursprung i Marocko skall vara befriade från tull enligt Gemensamma tulltaxan vid import till gemenskapen 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 2826/98 av den 22 december 1998 om upphörande av fiske efter gråsej med fartyg under dansk flagg 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 2827/98 av den 22 december 1998 om upphörande av fiske efter skarpsill med fartyg under dansk flagg 17
*Kommissionens förordning (EG) nr 2828/98 av den 22 december 1998 om upphörande av fiske efter skarpsill med fartyg under finsk flagg 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 2829/98 av den 22 december 1998 om upphörande av fiske efter sill/strömming med fartyg under Förenade kungarikets flagg 19
Kommissionens förordning (EG) nr 2830/98 av den 28 december 1998 om leverans av spannmål som livsmedelsbistånd 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 2831/98 av den 22 december 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1503/96 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3072/95 vad gäller importtullar för ris 25
Kommissionens förordning (EG) nr 2832/98 av den 28 december 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 27
Kommissionens förordning (EG) nr 2833/98 av den 28 december 1998 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 29
Kommissionens förordning (EG) nr 2834/98 av den 28 december 1998 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 32
Kommissionens förordning (EG) nr 2835/98 av den 28 december 1998 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 33
*Kommissionens direktiv 98/100/EG av den 21 december 1998 om ändring av direktiv 92/76/EEG om erkännande av skyddade zoner som utsätts för särskilda växtskyddsrisker i gemenskapen 35

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/734/EC
*Kommissionens beslut av den 30 november 1998 om en gemensam teknisk föreskrift för landbaserade mobila markstationer för satellitkommunikation (LMES) i frekvensbanden 1,5 och 1,6 GHz [delgivet med nr K(1998) 3695] (1) 37

Rättelser
Rättelse till kommissionens direktiv 98/40/EG av den 8 juni 1998 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 74/346/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backspeglar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (EGT L 171 av den 17.6.1998) 42

Meddelande till läsare s3
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top