EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:349:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 349, 24 december 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 349
41 årgången
24 december 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2799/98 av den 15 december 1998 om att fastställa ett agromonetärt system för euron 1
*Rådets förordning (EG) nr 2800/98 av den 15 december 1998 om övergångsåtgärder som skall tillämpas i den gemensamma jordbrukspolitiken med tanke på införandet av euron 8
*Rådets förordning (EG) nr 2801/98 av den 14 december 1998 om ändring av förordning (EG) nr 45/98 om fastställande, för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd, av totala tillåtna fångstmängder för år 1998 och av vissa villkor för fångsten 10
*Rådets förordning (EG) nr 2802/98 av den 17 december 1998 om ett program för leverans av jordbruksprodukter till Ryska federationen 12
Kommissionens förordning (EG) nr 2803/98 av den 23 december 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 15
Kommissionens förordning (EG) nr 2804/98 av den 23 december 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1760/98 och om höjning till 1 700 000 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det franska interventionsorganet 17
Kommissionens förordning (EG) nr 2805/98 av den 23 december 1998 om inledande av en enskild anbudsinfordran för försäljning för export av vinalkohol 19
*Kommissionens förordning (EG) nr 2806/98 av den 23 december 1998 om utfärdande av importlicenser för bananer enligt tullkvoterna och traditionella AVS-bananer för första kvartalet 1999 och inlämnande av nya ansökningar (1) 32
*Kommissionens förordning (EG) nr 2807/98 av den 22 december 1998 om ändring av förordning (EG) nr 661/97 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller kvotsystemet för bearbetade produkter av tomater 34
*Kommissionens förordning (EG) nr 2808/98 av den 22 december 1998 om tillämpningsföreskrifter för den agromonetära ordningen för euron inom jordbrukssektorn 36
*Kommissionens förordning (EG) nr 2809/98 av den 22 december 1998 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1706/98 om den ordning som skall gälla för jordbruksprodukter och varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter med ursprung i stater i Afrika, Västindien eller Stillahavsområdet (AVS), när det gäller spannmålssektorn 41
*Kommissionens förordning (EG) nr 2810/98 av den 22 december 1998 om övergångsåtgärder för jordbruksomräkningskurser som förutfastställts före den 1 januari 1999 44
*Kommissionens förordning (EG) nr 2811/98 av den 22 december 1998 om fastställande av det definitiva stödbeloppet för apelsiner för regleringsåret 1997/98 46
*Kommissionens förordning (EG) nr 2812/98 av den 22 december 1998 om ändring av förordning (EG) nr 2304/98 och ändring av förordning (EEG) nr2456/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar allmänna interventionsåtgärder 47
*Kommissionens förordning (EG) nr 2813/98 av den 22 december 1998 om tillämpningsföreskrifter för övergångsåtgärderna för införandet av euron i den gemensamma jordbrukspolitiken 48
*Kommissionens förordning (EG) nr 2814/98 av den 22 december 1998 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 1164/89 om närmare bestämmelser för stödet för spånadslin och hampa 50
*Kommissionens förordning (EG) nr 2815/98 av den 22 december 1998 om saluföringsnormer för olivolja 56
Kommissionens förordning (EG) nr 2816/98 av den 23 december 1998 om fastställande av importtullar inom rissektorn 59
Kommissionens förordning (EG) nr 2817/98 av den 23 december 1998 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 62

Meddelande till läsare s3
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top