EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:291:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 291, 30 oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 291
41 årgången
30 oktober 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets beslut av den 26 oktober 1998 om ändring av gemensam ståndpunkt 96/635/GUSP om Burma/Myanmar 1
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2329/98 av den 22 oktober 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 357/79 om statistiska undersökningar av vinodlingsområden 2
*Rådets förordning (EG) nr 2330/98 av den 22 oktober 1998 om erbjudande om ersättning till vissa producenter av mjölk och mjölkprodukter, vilka tillfälligt hindrats att bedriva verksamhet 4
*Rådets förordning (EG) nr 2331/98 av den 22 oktober 1998 om ändring av förordning (EG) nr 950/97 beträffande förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet 10
Kommissionens förordning (EG) nr 2332/98 av den 29 oktober 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 2333/98 av den 29 oktober 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1903/98 om fastställande av den högsta fukthalten i spannmål som erbjuds till intervention i vissa medlemsstater under regleringsåret 1998/99 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 2334/98 av den 29 oktober 1998 om särskilda åtgärder som avviker från förordning (EEG) nr 3665/87, förordning (EEG) nr 3719/88 och förordning (EG) nr 1372/95 inom sektorn för fjäderfäkött 15
Kommissionens förordning (EG) nr 2335/98 av den 29 oktober 1998 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget 17
Kommissionens förordning (EG) nr 2336/98 av den 29 oktober 1998 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter 20
Kommissionens förordning (EG) nr 2337/98 av den 29 oktober 1998 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 22
Kommissionens förordning (EG) nr 2338/98 av den 29 oktober 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2004/98 24
Kommissionens förordning (EG) nr 2339/98 av den 29 oktober 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1079/98 25
Kommissionens förordning (EG) nr 2340/98 av den 29 oktober 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2007/98 26
Kommissionens förordning (EG) nr 2341/98 av den 29 oktober 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1078/98 27
Kommissionens förordning (EG) nr 2342/98 av den 29 oktober 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1564/98 28
Kommissionens förordning (EG) nr 2343/98 av den 29 oktober 1998 om de anbud som meddelats för export av råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1746/98 29
Kommissionens förordning (EG) nr 2344/98 av den 29 oktober 1998 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 30
Kommissionens förordning (EG) nr 2345/98 av den 29 oktober 1998 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 32
Kommissionens förordning (EG) nr 2346/98 av den 29 oktober 1998 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris 34

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/613/EC
*Kommissionens beslut av den 21 oktober 1998 om Republiken Österrikes utkast till förordning beträffande märkning av livsmedel innehållande genetiskt modifierade tillsatser och aromämnen som används som livsmedelsingredienser [delgivet med nr K(1998) 3158] (1) 35
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top