EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:277:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 277, 14 oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 277
41 årgången
14 oktober 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2196/98 av den 1 oktober 1998 om beviljande av ekonomiskt stöd från gemenskapen till nyskapande åtgärder för att främja kombinerade transporter 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2197/98 av den 13 oktober 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 7
Kommissionens förordning (EG) nr 2198/98 av den 13 oktober 1998 om inledandet av en stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet 9
Kommissionens förordning (EG) nr 2199/98 av den 13 oktober 1998 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 14
*Rådets direktiv 98/76/EG av den 1 oktober 1998 om ändring av direktiv 96/26/EG om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter 17

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/568/EC
*Kommissionens beslut av den 6 oktober 1998 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter och produkter från vattenbruk med ursprung i Guatemala [delgivet med nr K(1998) 2950] (1) 26
98/569/EC
*Kommissionens beslut av den 6 oktober 1998 om särskilda villkor för import av levande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor och sniglar med ursprung i Tunisien [delgivet med nr K(1998) 2952] (1) 31
98/570/EC
*Kommissionens beslut av den 7 oktober 1998 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter och produkter från vattenbruk med ursprung i Tunisien [delgivet med nr K(1998) 2978] (1) 36
98/571/EC
*Kommissionens beslut av den 12 oktober 1998 om ändring av beslut 97/20/EG om upprättande av en förteckning över tredje länder som uppfyller villkoren för likvärdighet beträffande villkoren för produktion och saluförande av musslor, tagghudingar, manteldjur och marina snäckor [delgivet med nr K(1998) 2967] (1) 42
98/572/EC
*Kommissionens beslut av den 12 oktober 1998 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter och produkter från vattenbruk med ursprung i Kuba [delgivet med nr K(1998) 2970] (1) 44
98/573/EC
*Kommissionens beslut av den 12 oktober 1998 om ändring av beslut 97/296/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka import av fiskeprodukter för livsmedel är tillåten [delgivet med nr K(1998) 2971] (1) 49
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top