Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:255:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 255, 17 september 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 255
41 årgången
17 september 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1965/98 av den 9 september 1998 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polysulfidpolymerer med ursprung i Amerikas förenta stater och om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1966/98 av den 16 september 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1967/98 av den 16 september 1998 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1968/98 av den 16 september 1998 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1969/98 av den 16 september 1998 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den sjunde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1574/98 15
*Kommissionens förordning (EG) nr 1970/98 av den 15 september 1998 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 16
Kommissionens förordning (EG) nr 1971/98 av den 16 september 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1579/98 och om höjning till 229 608 ton av den stående anbudsinfordran för export av råg som innehas av det danska interventionsorganet 22
Kommissionens förordning (EG) nr 1972/98 av den 16 september 1998 om fastställande av importtullar inom rissektorn 24
Kommissionens förordning (EG) nr 1973/98 av den 16 september 1998 om fastställande av exportbidrag för olivolja 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1974/98 av den 16 september 1998 om fastställande av de högsta exportbidragen för olivolja för den nittonde anbudsinfordran enligt den stående anbudsinfordran som utfärdas genom förordning (EG) nr 1978/97 29
Kommissionens förordning (EG) nr 1975/98 av den 16 september 1998 om ändring av bidragssatserna för vissa sockerprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget 31
Kommissionens förordning (EG) nr 1976/98 av den 16 september 1998 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 33
Kommissionens förordning (EG) nr 1977/98 av den 16 september 1998 om ändring av exportbidragen för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1978/98 av den 16 september 1998 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 37
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top