EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:234:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 234, 21 augusti 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 234
41 årgången
21 augusti 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1814/98 av den 20 augusti 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1815/98 av den 20 augusti 1998 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1816/98 av den 20 augusti 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1078/98 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1817/98 av den 20 augusti 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1079/98 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1818/98 av den 20 augusti 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1746/98 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1819/98 av den 20 augusti 1998 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 10
Kommissionens förordning (EG) nr 1820/98 av den 20 augusti 1998 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 12

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/526/EC
*Kommissionens beslut av den 4 februari 1998 om att en koncentration är förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalets funktion (Ärende nr IV/M.950 - Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim) [delgivet med nr K(1998) 70] (1) 14
98/527/EC, EURATOM
*Kommissionens beslut av den 24 juli 1998 om hur mervärdesskattebedrägerier (skillnaden mellan beräknade och faktiska mervärdesskatteintäkter) skall tas upp i nationalräkenskaperna [delgivet med nr K(1998) 2202] (1) 39
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top