EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:221:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 221, 08 augusti 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 221
41 årgången
8 augusti 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1757/98 av den 7 augusti 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1758/98 av den 7 augusti 1998 om inledandet av en stående anbudsinfordran för export av vete av brödkvalitet som innehas av det franska interventionsorganet 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1759/98 av den 7 augusti 1998 om inledandet av en stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det Förenade kungarikets interventionsorgan 8
Kommissionens förordning (EG) nr 1760/98 av den 7 augusti 1998 om inledandet av en stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det franska interventionsorganet 13
Kommissionens förordning (EG) nr 1761/98 av den 7 augusti 1998 om inledandet av en stående anbudsinfordran för export av sockerhirs som innehas av det franska interventionsorganet 18
*Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av animalieproduktionens djur 23

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/490/EC
*Kommissionens beslut av den 20 maj 1998 om det stöd som Frankrike beviljat koncernen Crédit Lyonnais [delgivet med nr K(1998) 1454] (1) 28

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1748/98 av den 6 augusti 1998 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget (EGT L 219 av den 7.8.1998) 81
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top