EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:217:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 217, 05 augusti 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 217
41 årgången
5 augusti 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 1727/98 av den 4 augusti 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1728/98 av den 4 augusti 1998 om fastställande av det definitiva stödbeloppet för citroner för regleringsåret 1997/98 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 1729/98 av den 4 augusti 1998 om fastställande för regleringsåret 1998/99 av förskottet på stödet för citroner 4
*Kommissionens förordning (EG) nr 1730/98 av den 4 augusti 1998 om försäljning till förutfastställda priser, för framställning av alkohol och framställning av foder, av de obearbetade torkade fikon från 1997 års skörd som finns i lager hos det grekiska lagringsorganet 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 1731/98 av den 4 augusti 1998 om fastställande för regleringsåret 1998/99 av produktionsstöd för ananaskonserver och det minimipris som skall betalas till ananasproducenterna 7
Kommissionens förordning (EG) nr 1732/98 av den 4 augusti 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1579/98 och om höjning till 200000 ton av den stående anbudsinfordran för export av råg som innehas av det danska interventionsorganet 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 1733/98 av den 4 augusti 1998 om fastställande för regleringsåret 1998/1999 av det minimipris som skall betalas till producenterna av persikor och av produktionsstödet för persikor i sockerlag och/eller naturlig fruktsaft 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 1734/98 av den 4 augusti 1998 om fastställande för regleringsåret 1998/1999 av det minimipris som skall betalas till producenterna av williams- och rochapäron och av produktionsstödet för sådana päron i sockerlag och/eller naturlig fruktsaft 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1735/98 av den 4 augusti 1998 om inledandet av en stående anbudsinfordran för korn som innehas av det luxemburgska interventionsorganet 13
*Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter 18

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
98/484/EC
*Rådets beslut av den 20 juli 1998 om att ingå avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om interimistisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 28 februari 1998-27 februari 2001 av de fiskemöjligheter och de finansiella motpartsmedel som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om fiske utanför Komorernas kust 27
Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om den interimistiska tillämpningen av protokollet om fastställande för perioden 28 februari 1998-27 februari 2001 av de fiskemöjligheter och de finansiella motpartsmedel som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om fiske utanför Komorernas kust 29
Protokoll om fastställande för perioden 28 februari 1998-27 februari 2001 av de fiskemöjligheter och de finansiella motpartsmedel som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Islamiska förbundsrepubliken Komorerna om fiske utanför Komorernas kust 30
Kommissionen
98/485/EC
*Kommissionens rekommendation av den 1 juli 1998 om barnvårdsartiklar och leksaker som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre år, och som är tillverkade i mjuk PVC-plast som innehåller vissa ftalater [delgivet med nr SEK(1998) 738] 35
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top