EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:214:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 214, 31 juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 214
41 årgången
31 juli 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 1686/98/EG av den 20 juli 1998 om att inrätta gemenskapens handlingsprogram ”Europeisk volontärtjänst för ungdomar” 1
*Rådets förordning (EG) nr 1687/98 av den 20 juli 1998 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1749/96 med avseende på täckningen av varor och tjänster för harmoniserade konsumentprisindex 12
*Rådets förordning (EG) nr 1688/98 av den 20 juli 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1749/96 med avseende på den geografiska och befolkningsmässiga täckningen för harmoniserade konsumentprisindex 23
Kommissionens förordning (EG) nr 1689/98 av den 30 juli 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 25
Kommissionens förordning (EG) nr 1690/98 av den 30 juli 1998 om fastställande av det högsta stödbeloppet för koncentrerat smör för den etthundraåttiosjätte särskilda anbudsinfordran som görs inom ramen för den stående anbudsinfordran som avses i förordning (EEG) nr 429/90 27
Kommissionens förordning (EG) nr 1691/98 av den 30 juli 1998 om fastställande av lägsta försäljningspris för smör och högsta stödbelopp för grädde, smör och koncentrerat smör för den särskilda anbudsinfordran som utförs inom ramen för den fjortonde stående anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2571/97 28
Kommissionens förordning (EG) nr 1692/98 av den 30 juli 1998 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 30
Kommissionens förordning (EG) nr 1693/98 av den 30 juli 1998 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 38
Kommissionens förordning (EG) nr 1694/98 av den 30 juli 1998 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 40
Kommissionens förordning (EG) nr 1695/98 av den 30 juli 1998 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris 42
*Kommissionens förordning (EG) nr 1696/98 av den 30 juli 1998 om ändring av förordning (EG) nr 884/98 om försäljning till i förväg fastställt fast pris av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för bearbetning inom gemenskapen 43
Kommissionens förordning (EG) nr 1697/98 av den 30 juli 1998 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget 46
Kommissionens förordning (EG) nr 1698/98 av den 30 juli 1998 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 50
Kommissionens förordning (EG) nr 1699/98 av den 30 juli 1998 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål 52
Kommissionens förordning (EG) nr 1700/98 av den 30 juli 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1078/98 54
Kommissionens förordning (EG) nr 1701/98 av den 30 juli 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1079/98 55
Kommissionens förordning (EG) nr 1702/98 av den 30 juli 1998 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1445/98 56
Kommissionens förordning (EG) nr 1703/98 av den 30 juli 1998 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 57
Kommissionens förordning (EG) nr 1704/98 av den 30 juli 1998 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser kan godkännas som har inlämnats under juli 1998 för de tullkvoter för nötkött som föreskrivs i förordning (EG) nr 1926/96 för Estland, Lettland och Litauen 60

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/478/EC
*Kommissionens beslut av den 29 juli 1998 om avslutande av antisubventionsförfarandet beträffande import av koschenillkarmin med ursprung i Peru [delgivet med nr K(1998) 2410] 61

Rättelser
Rättelse till kommissionens beslut 98/109/EG av den 2 februari 1998 om tillstånd för medlemsstaterna att vidta tillfälliga nödåtgärder för att förhindra spridning av Thrips palmi Karny beträffande Thailand (EGT L 27 av den 3.2.1998, sidan 47) 63
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top