EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:211:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 211, 29 juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 211
41 årgången
29 juli 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1660/98 av den 20 juli 1998 om att anta det protokoll vari de fiskemöjligheter och de ekonomiska motpartsmedel som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Guineas regering om fiske utanför Guineas kust fastställs för tiden från och med den 1 januari 1998 till och med den 31 december 1999 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 1661/98 av den 27 juli 1998 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1662/98 av den 28 juli 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1663/98 av den 28 juli 1998 om fastställande av gemenskapens producent- och importpriser för nejlikor och rosor för tillämpning av importordningen för vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt Västbanken och Gazaremsan 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 1664/98 av den 28 juli 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 1201/89 om tillämpningsföreskrifter för stöd-systemet för bomull 9
Kommissionens förordning (EG) nr 1665/98 av den 28 juli 1998 om i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inlämnade under juli 1998 för den tullkvot för nötkött som föreskrivs i interimsavtalet mellan gemenskapen och Republiken Slovenien kan godkännas 11
Kommissionens förordning (EG) nr 1666/98 av den 28 juli 1998 om inledandet av en stående anbudsinfordran för korn som innehas av det österrikiska interventionsorganet 12
Kommissionens förordning (EG) nr 1667/98 av den 28 juli 1998 om inledandet av en stående anbudsinfordran för korn som innehas av det svenska interventionsorganet 17

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/475/EC
*Kommissionens beslut av den 11 februari 1998 om att en koncentration är förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalets funktion (Ärende nr IV/M.986 - Agfa-Gevaert/DuPont) [delgivet med nr K(1998) 1290] (1) 22

Meddelande till läsare s3
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top