EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:191:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 191, 07 juli 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 191
41 årgången
7 juli 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen
*Gemensam åtgärd av den 29 juni 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om goda rutiner vid inbördes rättshjälp i brottmål 1
*Gemensam åtgärd av den 29 juni 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen, om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk 4
*Gemensam åtgärd av den 29 juni 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen, om inrättande av en mekanism för kollektiv utvärdering av kandidatländernas antagande, tillämpning och faktiska genomförande av Europeiska unionens regelverk på området rättsliga och inrikes frågor 8
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1434/98 av den 29 juni 1998 om att fastställa villkor för landning av sill i andra industriella syften än för att konsumeras direkt 10
*Rådets förordning (EG) nr 1435/98 av den 29 juni 1998 om förbud mot import av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) från Atlanten med ursprung i Belize, Honduras eller Panama 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 1436/98 av den 3 juli 1998 om godkännande av vissa tillsatser i foder (1) 15
Kommissionens förordning (EG) nr 1437/98 av den 6 juli 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 35
Kommissionens förordning (EG) nr 1438/98 av den 6 juli 1998 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om importlicenser inom nötköttssektorn, enligt förordning (EG) nr 1142/98 skall beviljas 37
Kommissionens förordning (EG) nr 1439/98 av den 6 juli 1998 om i vilken utsträckning ansökningar om importrättigheter inlämnade under juni 1998 för unga nötkreatur av hankön avsedda för gödning kan godkännas 38
*Kommissionens förordning (EG) nr 1440/98 av den 3 juli 1998 om upphörande av fiske efter blåvitling med fartyg som för en medlemsstats flagg 39
*Kommissionens förordning (EG) nr 1441/98 av den 3 juli 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1234/98 om upphörande av fiske av blåvitling med fartyg under flagg från en medlemsstat, med undantag för Spanien och Portugal 40
*Kommissionens förordning (EG) nr 1442/98 av den 6 juli 1998 om fastställande av det maximala beloppet på det finansiella bidraget från gemenskapen, vilket skall utbetalas till de berörda medlemsstaterna i enlighet med rådets förordning (EG) nr 723/97 41
*Kommissionens förordning (EG) nr 1443/98 av den 6 juli 1998 om fastställande av försörjningsbalansen för risprodukter för Kanarieöarna 43
*Kommissionens förordning (EG) nr 1444/98 av den 6 juli 1998 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1270/98 45
*Kommissionens förordning (EG) nr 1445/98 av den 6 juli 1998 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Spanien från tredje land 47
Kommissionens förordning (EG) nr 1446/98 av den 6 juli 1998 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A2 48
*Kommissionens direktiv 98/47/EG av den 25 juni 1998 om införande av ett verksamt ämne (azoxystrobin) i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1) 50

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
98/430/EC
*Budgetförordning av den 16 juni 1998 tillämpligt på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS-EEG-konventionen 53
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top