EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:139:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 139, 11 maj 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 139
41 årgången
11 maj 1998
Svensk utgåvaLagstifning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron 1
*Rådets förordning (EG) nr 975/98 av den 3 maj 1998 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp 6

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
98/307/EC
*Rådets beslut av den 1 maj 1998 om att upphäva beslutet om att det föreligger ett alltför stort underskott i Belgien 9
98/308/EC
*Rådets beslut av den 1 maj 1998 om att upphäva beslutet om att det föreligger ett alltför stort underskott i Tyskland 11
98/309/EC
*Rådets beslut av den 1 maj 1998 om att upphäva beslutet om att det föreligger ett alltför stort underskott i Österrike 13
98/310/EC
*Rådets beslut av den 1 maj 1998 om att upphäva beslutet om att det föreligger ett alltför stort underskott i Frankrike 14
98/311/EC
*Rådets beslut av den 1 maj 1998 om att upphäva beslutet om att det föreligger ett alltför stort underskott i Italien 15
98/312/EC
*Rådets beslut av den 1 maj 1998 om att upphäva beslutet om att det föreligger ett alltför stort underskott i Spanien 17
98/313/EC
*Rådets beslut av den 1 maj 1998 om att upphäva beslutet om att det föreligger ett alltför stort underskott i Portugal 18
98/314/EC
*Rådets beslut av den 1 maj 1998 om att upphäva beslutet om att det föreligger ett alltför stort underskott i Sverige 19
98/315/EC
*Rådets beslut av den 1 maj 1998 om att upphäva beslutet om att det föreligger ett alltför stort underskott i Förenade kungariket 20
98/316/EC
*Rådets rekommendation av den 1 maj 1998 i enlighet med artikel 109j.2 i fördraget 21
*Förklaring av rådet (ekonomiska och finansiella frågor) och ministrarna, församlade i rådet, utfärdad den 1 maj 1998 28
98/317/EC
*Rådets beslut av den 3 maj 1998 i enlighet med artikel 109j.4 i fördraget 30
98/318/EC
*Rådets rekommendation av den 3 maj 1998 om val av ordföranden, vice ordföranden och de övriga ledamöterna i Europeiska centralbankens direktion 36
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Betträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top