Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:115:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 115, 17 april 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 115
41 årgången
17 april 1998
Svensk utgåvaLagstifning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 801/98 av den 16 april 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 802/98 av den 16 april 1998 om inledande av en översyn avseende nya exportörer av rådets förordning (EG) nr 1950/97 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av säckar och påsar av polyeten eller polypropen med ursprung i bland annat Indien, om upphävande av tullen på import från fyra exportörer i det landet och om registrering av denna import 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 803/98 av den 16 april 1998 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2275/96 om särskilda åtgärder inom sektorn för levande växter och blomsterprodukter för år 1998 5
Kommissionens förordning (EG) nr 804/98 av den 16 april 1998 om tillfälligt upphörande med utfärdande av exportlicenser för vissa mjölkprodukter och om i vilken utsträckning sådana kan beviljas 14
Kommissionens förordning (EG) nr 805/98 av den 16 april 1998 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget 16
Kommissionens förordning (EG) nr 806/98 av den 16 april 1998 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 20
Kommissionens förordning (EG) nr 807/98 av den 16 april 1998 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1337/97 23
Kommissionens förordning (EG) nr 808/98 av den 16 april 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1339/97 24
Kommissionens förordning (EG) nr 809/98 av den 16 april 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1773/97 25
Kommissionens förordning (EG) nr 810/98 av den 16 april 1998 om fastställande av den sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2506/97 26
Kommissionens förordning (EG) nr 811/98 av den 16 april 1998 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 27
Kommissionens förordning (EG) nr 812/98 av den 16 april 1998 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 29

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/257/EC
*Kommissionens rekommendation av den 30 mars 1998 om principer som skall tillämpas på de instanser som är ansvariga för förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol (1) 31

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 497/98 av den 27 februari 1998 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EGT L 62 av den 3.3.1998) 35
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Betträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top