EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:085:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 85, 20 mars 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 85
41 årgången
20 mars 1998
Svensk utgåvaLagstifning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 622/98 av den 16 mars 1998 om stöd till ansökarstaterna inom ramen för föranslutningsstrategin och särskilt om upprättande av anslutningspartnerskap 1
*Kommissionens förordning (EG) nr 623/98 av den 19 mars 1998 om ändring av förordning (EG) nr 577/97 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2991/94 om regler för bredbara fetter och rådets förordning (EEG) nr 1898/87 om skydd av beteckningar som används vid saluhållande av mjölk och mjölkprodukter 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 624/98 av den 19 mars 1998 om ändring av förordning nr 1423/95 om tillämpningsföreskrifter för import av produkter från sockersektorn med undantag av melass 5
*Kommissionens förordning (EG) nr 625/98 av den 19 mars 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 980/92 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för saluföring i Martinique och Guadeloupe av ris producerat i Franska Guyana när det gäller destinationen för ris som omfattas av stöd 6
*Kommissionens förordning (EG) nr 626/98 av den 19 mars 1998 om fastställande av interventionströskeln för meloner och vattenmeloner för regleringsåret 1998/99 10
Kommissionens förordning (EG) nr 627/98 av den 19 mars 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 11
Kommissionens förordning (EG) nr 628/98 av den 19 mars 1998 om tillfälligt upphörande med utfärdande av exportlicens för vissa mjölkprodukter och om i vilken utsträckning sådana kan beviljas 13
Kommissionens förordning (EG) nr 629/98 av den 19 mars 1998 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget 14
Kommissionens förordning (EG) nr 630/98 av den 19 mars 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1339/97 17
Kommissionens förordning (EG) nr 631/98 av den 19 mars 1998 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1337/97 18
Kommissionens förordning (EG) nr 632/98 av den 19 mars 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för råg inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1338/97 19
Kommissionens förordning (EG) nr 633/98 av den 19 mars 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1773/97 20
Kommissionens förordning (EG) nr 634/98 av den 19 mars 1998 om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2506/97 21
Kommissionens förordning (EG) nr 635/98 av den 19 mars 1998 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 22
Kommissionens förordning (EG) nr 636/98 av den 19 mars 1998 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar 24
Kommissionens förordning (EG) nr 637/98 av den 19 mars 1998 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris 26
*Kommissionens direktiv 98/17/EG av den 11 mars 1998 om ändring av direktiv 92/76/EEG om erkännande av skyddade zoner i gemenskapen som utsätts för särskilda växtskyddsrisker (1) 28

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/225/EC
*Kommissionens beslut av den 19 mars 1998 om avslutande av den nya undersökning som inletts enligt artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 384/96 rörande de antidumpningsåtgärder som är tillämpliga på import av mikrovågsugnar med ursprung i Republiken Korea 29
98/226/EC
*Kommissionens beslut av den 19 mars 1998 om ändring av beslut 97/216/EG om vissa skyddsåtgärder mot klassisk svinpest i Nederländerna (1) 34
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Betträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top