EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:065:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 65, 05 mars 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 65
41 årgången
5 mars 1998
Svensk utgåvaLagstifning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 510/98 av den 4 mars 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 511/98 av den 4 mars 1998 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn 3
Kommissionens förordning (EG) nr 512/98 av den 4 mars 1998 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 5
Kommissionens förordning (EG) nr 513/98 av den 4 mars 1998 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugonionde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1408/97 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 514/98 av den 3 mars 1998 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor 8
Kommissionens förordning (EG) nr 515/98 av den 4 mars 1998 om fastställande för februari månad 1998 av den särskilda jordbruksomräkningskursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker 14
*Kommissionens förordning (EG) nr 516/98 av den 4 mars 1998 om försäljning genom anbudsförfarande av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för export 16
Kommissionens förordning (EG) nr 517/98 av den 4 mars 1998 om fastställande av importtullar inom rissektorn 23

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/176/EC
*Kommissionens beslut av den 18 februari 1998 om godkännande av den plan som lagts fram av Spanien för övervakning av klassisk svinpest (1) 26
98/177/EC
*Kommissionens beslut av den 19 februari 1998 om ändring av beslut 94/652/EG om inventering och fördelning av uppgifterna inom ramen för medlemsstaternas samarbete vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor (1) 27
98/178/EC
Kommissionens beslut av den 19 februari 1998 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia 29
98/179/EC
*Kommissionens beslut av den 23 februari 1998 om fastställande av tillämpningsföreskrifter avseende officiell provtagning för kontroll av vissa ämnen och resthalter av dessa i levande djur och animaliska produkter (1) 31

Rättelser
Rättelse till rådets förordning (EG) nr 2631/97 av den 18 december 1997 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (EGT L 356 av den 31.12.1997) 35
Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 97/24/EG av den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon (EGT L 226 av den 18.8.1997) 35
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Betträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top