EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:010:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 10, 16 januari 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 10
41 årgången
16 januari 1998
Svensk utgåvaLagstifning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 103/98 av den 15 januari 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 104/98 av den 15 januari 1998 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in under januari månad 1998 om exportlicens för nötköttsprodukter som berättigar till särskild behandling vid import till Kanada 3
Kommissionens förordning (EG) nr 105/98 av den 15 januari 1998 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter 4
Kommissionens förordning (EG) nr 106/98 av den 15 januari 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1773/97 12
Kommissionens förordning (EG) nr 107/98 av den 15 januari 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1337/97 13
Kommissionens förordning (EG) nr 108/98 av den 15 januari 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1883/97 14
Kommissionens förordning (EG) nr 109/98 av den 15 januari 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1339/97 15
Kommissionens förordning (EG) nr 110/98 av den 15 januari 1998 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för sorghum inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2504/97 16
Kommissionens förordning (EG) nr 111/98 av den 15 januari 1998 om fastställande av den sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2506/97 17
Kommissionens förordning (EG) nr 112/98 av den 15 januari 1998 om de anbud som meddelats för import av majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2505/97 18
Kommissionens förordning (EG) nr 113/98 av den 15 januari 1998 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn 19
*Rådets direktiv 97/74/EG av den 15 december 1997 om att utvidga rådets direktiv 94/45/EG om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare, till att avse Förenade kungariket 22
*Rådets direktiv 97/75/EG av den 15 december 1997 om att ändra direktiv 96/34/EG om ramavtalet om föräldraledighet, undertecknat av UNICE, CEEP och EFS, och att utvidga det till att avse Förenade kungariket 24
*Rådets direktiv 97/76/EG av den 16 december 1997 om ändring av rådets direktiv 77/99/EEG och direktiv 72/462/EEG beträffande regler tillämpliga på malet kött, köttberedningar och vissa andra produkter av animaliskt ursprung 25
*Rådets direktiv 97/77/EG av den 16 december 1997 om ändring av direktiven 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG om genomförande av statistiska undersökningar av grisproduktionen, produktion av nötkreatur samt av får- och getbesättningar 28

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/67/EC
*Kommissionens beslut av den 16 december 1997 om fördelning av de kvantiteter av kontrollerade ämnen som tillåts för viktiga användningsområden inom gemenskapen under 1998 enligt rådets förordning (EG) nr 3093/94 om ämnen som bryter ned ozonlagret (1) 31
98/68/EC
*Kommissionens beslut av den 16 december 1997 om ändring för sjunde gången av beslut 95/32/EG om godkännande av det österrikiska programmet för genomförande av artikel 138 i akten om villkoren för Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning 36
98/69/EC
*Kommissionens beslut av den 16 december 1997 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia 42

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1472/97 av den 28 juli 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 3201/90 om närmare bestämmelser för beskrivning och presentation av vin och druvmust (EGT L 200 av den 29.7.1997) 43
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Betträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top