Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:346:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 346, 17 december 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 346
fyrtionde årgången
17 december 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 2513/97 av den 15 december 1997 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som införs genom förordning (EG) nr 1490/96 på polyesterstapelfibrer med ursprung i Vitryssland till att omfatta import av fiberkabel av syntetfilament av polyestrar från Vitryssland och om uttag av den utvidgade tullen på sådan import som registrerats i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 693/97

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2514/97 av den 16 december 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

7

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2515/97 av den 16 december 1997 om ändring av förordning (EG) nr 2118/97 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under oktober 1997 inom ramen för förordningarna (EG) nr 1474/95 och (EG) nr 1251/96 kan godtas

9

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2516/97 av den 16 december 1997 om fastställande av exportbidrag för nötkött

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2517/97 av den 16 december 1997 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2312/92 och (EEG) nr 1148/93 om närmare bestämmelser för införandet av de särskilda åtgärderna för att försörja de franska utomeuropeiska departementen med levande nötkreatur och avelshästar

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2518/97 av den 16 december 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 1913/92 om närmare bestämmelser för genomförandet av särskilda åtgärder för försörjning av Azorerna och Madeira med nötköttsprodukter

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2519/97 av den 16 december 1997 om allmänna bestämmelser för anskaffning av varor som skall levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1292/96

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2520/97 av den 15 december 1997 om anpassing av rådets förordning (EG) nr 2200/96 vad gäller KN-numren för tomater och bordsdruvor

41

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2521/97 av den 15 december 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 388/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter angående det särskilda försörjningssystemet för de franska utomeuropeiska departementen avseende spannmålsprodukter och om fastställande av en prognostiserad försörjningsbalans

42

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2522/97 av den 16 december 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 778/83 om kvalitetsnormer för tomater

44

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2523/97 av den 16 december 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 1014/90 om närmare tillämpningsföreskrifter för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker (1)

46

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2524/97 av den 16 december 1997 om fastställande för första halvåret 1998 av vissa tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för levande nötkreatur med en vikt av mellan 80 och 300 kg med ursprung i vissa tredje länder

48

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2525/97 av den 15 december 1997 om fastställande av en prognostiserad försörjningsbalans och fastställande av stöd, för 1998, för leveranser till Franska Guyana av produkter enligt KN-nummer 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 och 2309 90 53 och som används i foder

53

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2526/97 av den 16 december 1997 om fastställande av kompensationsräntor som skall tillämpas under första hälften av 1998 på tullskulder som uppkommit för förädlingsprodukter eller varor i obearbetat skick (vid aktiv förädling, suspension och temporär import)

55

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2527/97 av den 15 december 1997 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för 1998 avseende den tullkvot för nötkött som föreskrivs i interimsavtalet mellan gemenskapen och Republiken Slovenien

56

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2528/97 av den 16 december 1997 om slutande av långfristiga privata lagringskontrakt för bordsvin, druvmust, koncentrerad druvmust och renad koncentrerad druvmust för produktionsåret 1997/98

60

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2529/97 av den 16 december 1997 om införande av preliminära antidumpnings- och utjämningstullar på viss import av odlad atlantlax med ursprung i Norge

63

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2530/97 av den 16 december 1997 om ändring för sjätte gången av förordning (EG) nr 913/97 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Spanien

67

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2531/97 av den 16 december 1997 om ändring för fjortonde gången av förordning (EG) nr 413/97 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Nederländerna

70

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2532/97 av den 16 december 1997 om överföring av en del av Nicaraguas andel för 1998 till Costa Rica, inom ramen för tullkvoten för import av bananer till gemenskapen (1)

72

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2533/97 av den 16 december 1997 om tillämpningsföreskrifter för de mindre Egeiska öarna vad avser den särskilda försörjningsordningen för torkat foder

73

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2534/97 av den 16 december 1997 rörande utfärdande av importlicenser för bananer enligt tullkvoten för första kvartalet 1998 och inlämnande av nya ansökningar (1)

75

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

97/836/EG:

 
 

*

RÅDETS BESLUT av den 27 november 1997 om Europeiska gemenskapens anslutning av Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europas överenskommelse om antagande av enhetliga tekniska föreskrifter för hjulförsedda fordon och för utrustning och delar som kan monteras eller användas på hjulförsett fordon samt om villkoren för ömsesidigt erkännande av typgodkännande utfärdade på grundval av dessa föreskrifter ("Reviderad överenskommelse av år 1958")

78

  

Kommissionen

  

97/837/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 9 december 1997 om ändring av beslut 83/247/EEG om inrättande av en kommitté för gemenskapspolitik i fråga om skogsbruk och skogsbruksbaserade industrier

95

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top