EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:343:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 343, 13 december 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 343
fyrtionde årgången
13 december 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2483/97 av den 12 december 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2484/97 av den 12 december 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2095/97

3

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2485/97 av den 12 december 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2096/97

4

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2486/97 av den 12 december 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2097/97

5

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2487/97 av den 12 december 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2098/97

6

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2488/97 av den 12 december 1997 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B

7

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2489/97 av den 12 december 1997 om fastställande av högsta uppköpspriser och kvantiteter vid uppköp av nötkött i samband med det etthundranittiofjärde delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2490/97 av den 12 december 1997 om öppnande av en gemenskapstullkvot för vissa varor med ursprung i Turkiet (1998)

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2491/97 av den 12 december 1997 om ändring av förordning (EG) nr 3163/93 om fastställande av den prognostiserade försörjningsbalansen för den särskilda ordningen för försörjning av de mindre Egeiska öarna avseende mjölkprodukter

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2492/97 av den 12 december 1997 om tillfälligt upphörande av försäljning av smör ur de offentliga lagren enligt artiklarna 3a och 4a i förordning (EEG) nr 2315/76

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2493/97 av den 12 december 1997 om anpassning av den årliga maximala fiskeansträngningsnivån för vissa fiskevatten

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2494/97 av den 12 december 1997 om utfärdande av importlicenser för ris enligt KN-nummer 1006 med ursprung i de utomeuropeiska länderna och territorierna inom ramen för de särskilda åtgärder som införts genom kommissionens förordning (EG) nr 2352/97

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2495/97 av den 12 december 1997 om ändring av förordning (EG) nr 1460/96 om tillämpningsföreskrifter för systemet med förmånsbehandling i handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter, enligt artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 3448/93

18

 

*

Kommissionens direktiv 97/69/EG av den 5 december 1997 om anpassning till tekniska framsteg för tjugotredje gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (1)

19

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/828/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 27 oktober 1997 om tillämpningen av rådets direktiv 72/166/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (1)

25

  

97/829/EG, EKSG, Euratom:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 1 december 1997 om de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 februari, 1 mars, 1 april, 1 maj och 1 juni 1997 på löner till tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna som är placerade i tredje länder

27

  

97/830/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 11 december 1997 om upphävande av kommissionens beslut 97/613/EG och om införande av särskilda villkor för import av pistaschmandlar och vissa produkter som är framställda av dessa, som har sitt ursprung i eller försänds från Iran (1)

30

 
  

Meddelande till läsare (se omslagets tredje sida)

 
 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top