EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:305:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 305, 8 november 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 305
fyrtionde årgången
8 november 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 2216/97 av den 3 november 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, samt om autonom befrielse från uttag av Gemensamma tulltaxans tullar för vissa produkter som hänför sig till informationsteknik

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2217/97 av den 7 november 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris, inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2095/97

16

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2218/97 av den 7 november 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2096/97

17

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2219/97 av den 7 november 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2097/97

18

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2220/97 av den 7 november 1997 om anbud som lämnats för leverans till Réunion av från ytterskalet befriat långkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2094/97

19

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2221/97 av den 7 november 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 2098/97

20

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2222/97 av den 7 november 1997 om leverans av mjölkprodukter som livsmedelsbistånd

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2223/97 av den 7 november 1997 om fastställande av de räntesatser som skall tillämpas vid beräkning av finansieringskostnader i samband med interventionsåtgärder i form av uppköp, lagring och avsättning

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2224/97 av den 7 november 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 1609/88 vad avser tidsfristen för inlagring av smör som säljs i enlighet med förordningarna (EEG) nr 3143/85 och (EEG) nr 570/88

25

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2225/97 av den 7 november 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

26

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2226/97 av den 7 november 1997 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

28

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2227/97 av den 7 november 1997 om tillfälligt upphävande av förutfastställelsen av exportbidrag för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget

30

 

*

Europaparlamentets och Rådets beslut nr 2228/97/EG av den 13 oktober 1997 om att inrätta ett gemensamt åtgärdsprogram på kulturarvsområdet Rafael-programmet

31

  

Uttalande från kommissionen

39

  

Uttalande från Europaparlamentet

40

  

Uttalande från kommissionen

41

 

*

Rådets direktiv 97/62/EG av den 27 oktober 1997 om anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen av direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

42

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/751/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 31 oktober 1997 om en gemensam teknisk föreskrift för anslutningskrav för gränssnitt till terminalutrustning för anslutning till digitala ostrukturerade och strukturerade förhyrda förbindelser med kapaciteten 140 Mbit/s (1)

66

  

97/752/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 31 oktober 1997 om ändring vad beträffar Island av beslut 94/278/EG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstater får importera vissa produkter som omfattas av rådets direktiv 92/118/EEG (1)

69

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top