EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:290:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 290, 23 oktober 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 290
fyrtionde årgången
23 oktober 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2064/97 av den 15 oktober 1997 om fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 4253/88 i fråga om medlemsstaternas finansiella kontroll av verksamhet som samfinansieras av strukturfonderna

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2065/97 av den 22 oktober 1997 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn

8

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2066/97 av den 22 oktober 1997 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

10

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2067/97 av den 22 oktober 1997 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tolfte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1408/97

12

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2068/97 av den 22 oktober 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2069/97 av den 22 oktober 1997 om ändring av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

15

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2070/97 av den 22 oktober 1997 om avvisande av ansökningar om exportlicens inom spannmålssektorn

17

 

*

Europaparlamentets och Rådets Direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 om ändring av direktiv 84/450/EEG om vilseledande reklam så att detta omfattar jämförande reklam

18

  

Kommissionens förklaring

23

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

  

Gemensamma EES-kommittén

 

*

Gemensamma EES-Kommitténs Beslut nr 39/97 av den 10 juli 1997 om ändring av protokoll 47 till EES-avtalet om avskaffande av tekniska handelshinder för vin

24

 

*

Gemensamma EES-Kommitténs Beslut nr 40/97 av den 27 juni 1997 om ändring av protokoll 47 till EES-avtalet om avskaffande av tekniska handelshinder för vin

26

 

*

Gemensamma EES-Kommitténs Beslut nr 41/97 av den 10 juli 1997 om ändring av protokoll 47 till EES-avtalet om avskaffande av tekniska handelshinder för vin

27

 

*

Gemensamma EES-Kommitténs Beslut nr 42/97 av den 10 juli 1997 om ändring av protokoll 47 till EES-avtalet om avskaffande av tekniska handelshinder för vin

28

 

*

Gemensamma EES-Kommitténs Beslut nr 43/97 av den 10 juli 1997 om ändring av protokoll 47 till EES-avtalet om avskaffande av tekniska handelshinder för vin

29

 

*

Gemensamma EES-Kommitténs Beslut nr 44/97 av den 10 juli 1997 om ändring av protokoll 47 till EES-avtalet om avskaffande av tekniska handelshinder för vin

30

 

*

Gemensamma EES-Kommitténs Beslut nr 45/97 av den 10 juli 1997 om ändring av protokoll 47 till EES-avtalet om avskaffande av tekniska handelshinder för vin

31

 

*

Gemensamma EES-Kommitténs Beslut nr 46/97 av den 11 juli 1997 om ändring av protokoll 47 till EES-avtalet om avskaffande av tekniska handelshinder för vin

32

 

*

Gemensamma EES-Kommitténs Beslut nr 47/97 av den 10 juli 1997 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provtagning och certifiering) till EES-avtalet

33

 

*

Gemensamma EES-Kommitténs Beslut nr 48/97 av den 10 juli 1997 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provtagning och certifiering) till EES-avtalet

34

 

*

Gemensamma EES-Kommitténs Beslut nr 49/97 av den 10 juli 1997 om ändring av bilaga IV (Energi) till EES-avtalet

35
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top