EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:285:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 285, 17 oktober 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 285
fyrtionde årgången
17 oktober 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar vid olyckor

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2028/97 av den 13 oktober 1997 om fastställande av den andel spannmål som gemenskapen skall tillhandahålla enligt 1995 års konvention om livsmedelsbistånd

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2029/97 av den 16 oktober 1997 om de genomsnittliga skördarna av oliver och olja för de fyra senaste regleringsåren 1992/93-1995/96

5

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2030/97 av den 16 oktober 1997 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

18

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2031/97 av den 16 oktober 1997 om att tillfälligt avbryta utfärdandet av exportlicenser för vissa mjölkprodukter och om i vilken utsträckning sådana kan beviljas

26

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2032/97 av den 16 oktober 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

27

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2033/97 av den 16 oktober 1997 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

29

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2034/97 av den 16 oktober 1997 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris

31

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2035/97 av den 16 oktober 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1337/97

32

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2036/97 av den 16 oktober 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1339/97

33

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2037/97 av den 16 oktober 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1883/97

34

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2038/97 av den 16 oktober 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1773/97

35

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2039/97 av den 16 oktober 1997 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B

36

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/667/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om begäran om undantag inlämnad av Belgien i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den franska och den nederländska texten är giltig)

37

  

97/668/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om en begäran om undantag inlämnad av Luxemburg i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den franska texten är giltig)

38

  

97/669/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om en begäran om undantag inlämnad av Nederländerna i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den nederländska texten är giltig)

39

  

97/670/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om en begäran om undantag inlämnad av Nederländerna i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den nederländska texten är giltig)

40

  

97/671/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om en begäran om undantag inlämnad av Tyskland i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den tyska texten är giltig)

41

  

97/672/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om begäran om undantag inlämnad av Luxemburg i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den franska texten är giltig)

42

  

97/673/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om begäran om undantag inlämnad av Luxemburg i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den franska texten är giltig)

43

  

97/674/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om begäran om undantag inlämnad av Belgien i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den franska och den nederländska texten är giltig)

44

  

97/675/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om begäran om undantag inlämnad av Belgien i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den franska och den nederländska texten är giltig)

45

  

97/676/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om begäran om undantag inlämnad av Italien i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den italienska texten är giltig)

46

  

97/677/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om begäran om undantag inlämnad av Förenade kungariket i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den engelska texten är giltig)

47

  

97/678/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om begäran om undantag inlämnad av Förenade kungariket i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den engelska texten är giltig)

48

  

97/679/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om begäran om undantag inlämnad av Förenade kungariket i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den engelska texten är giltig)

49

  

97/680/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 oktober 1997 om begäran om undantag inlämnad av Förenade kungariket i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den engelska texten är giltig)

50
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top