Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:272:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 272, 4 oktober 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 272
fyrtionde årgången
4 oktober 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 1931/97 av den 22 september 1997 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av obearbetad, olegerad zink med ursprung i Polen och Ryssland och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts

1

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1932/97 av den 3 oktober 1997 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 2348/91 om upprättande av en databas för resultat av analys med kärnmagnetisk resonans av deuterium i vinprodukter

10

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1933/97 av den 3 oktober 1997 om ändring för tolfte gången av förordning (EG) nr 413/97 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Nederländerna

12

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1934/97 av den 3 oktober 1997 om ändring för tredje gången av förordning (EG) nr 913/97 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Spanien

14

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1935/97 av den 3 oktober 1997 om ändring för femte gången av förordning (EG) nr 581/97 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Belgien

16

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1936/97 av den 3 oktober 1997 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B

18

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1937/97 av den 3 oktober 1997 om utfärdande av exportlicenser under system B av bidrag inom sektorn för frukt och grönsaker

19

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1938/97 av den 3 oktober 1997 om ändring av förordning (EG) nr 2511/96 om fastställande för 1997 av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för levande nötkreatur med en vikt av mellan 160 kg och 300 kg med ursprung i vissa tredje länder

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1939/97 av den 3 oktober 1997 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för perioden 1 juli 1997 till 30 juni 1998 avseende de tullkvoter för nötkött som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 3066/95 för Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien och om ändring av förordningarna (EG) nr 2512/96 och (EG) nr 1441/97

23

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1940/97 av den 3 oktober 1997 om fastställande för perioden 1 juli 1997 till och med den 30 juni 1998 av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för kor och kvigor av vissa bergraser som inte är slaktboskap med ursprung i vissa tredje länder och om ändring av förordning (EG) nr 2514/96

28

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1941/97 av den 3 oktober 1997 om leverans av mjölkprodukter som livsmedelsbistånd

36

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1942/97 av den 3 oktober 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

39

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1943/97 av den 3 oktober 1997 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

41

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1944/97 av den 3 oktober 1997 om fastställande för september månad 1997 av den särskilda jordbruksomräkningskursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker

43

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

97/640/EG:

 
 

*

RÅDETS BESLUT av den 22 september 1997 om godkännande på gemenskapens vägnar av ändringen av konventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av riskavfall (Baselkonventionen), enligt beslut III/1 fattat av parternas samarbetskonferens

45

  

97/641/EG, Euratom:

 
 

*

Rådets beslut av den 22 september 1997 om utnämning av en ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén

47

  

97/642/EG, Euratom:

 
 

*

Rådets beslut av den 22 september 1997 om utnämning av en ledamot av Ekonomiska och sociala kommittén

48

  

97/643/EG, Euratom:

 
 

*

Rådets beslut av den 27 september 1997 om utnämning av en ledamot av Ekonomiska och sociala kommittén

49

  

Kommissionen

  

97/644/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 3 september 1997 om godtagande av två polska exportörers åtaganden i samband med antidumpningsförfarandet rörande import av obearbetad, olegerad zink med ursprung i Polen och Ryssland

50

  

97/645/EKSG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 24 september 1997 om den blandade kommittén för harmonisering av arbetsvillkoren inom stålindustrin

52

  

97/646/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 25 september 1997 om utnämning av nya medlemmar och förlängda mandat för ledamöterna av den expertkommitté för frågor om transitering av elektricitet mellan kraftledningsnät som inrättas genom kommissionens beslut 92/167/EEG

54
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top