Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:242:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 242, 4 september 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 242
fyrtionde årgången
4 september 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1713/97 av den 3 september 1997 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet "ursprungsvaror" som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Laos särskilda situation när det gäller vissa textilprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1714/97 av den 3 september 1997 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet "ursprungsvaror" som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Kambodjas särskilda situation när det gäller vissa textilprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1715/97 av den 3 september 1997 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 med avseende på definitionen av begreppet "ursprungsvaror" som fastställs inom ramen för systemet för allmän förmånsbehandling för att ta hänsyn till Nepals särskilda situation när det gäller vissa textilprodukter som exporteras från detta land till gemenskapen

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1716/97 av den 3 september 1997 om konsekvenserna för vissa spanska regioner av överskridandet av basarealen för regleringsåret 1995/96

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1717/97 av den 3 september 1997 om upphävande av vissa förordningar för spannmålssektorn

29

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1718/97 av den 3 september 1997 om ändring av förordning (EG) nr 658/96 om vissa villkor för beviljande av kompensationsbetalning enligt stödsystemet för producenter av vissa jordbruksgrödor

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1719/97 av den 3 september 1997 om fastställande av koefficienter för nedsättning av den kompensationsbetalning som inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 1765/92 under regleringsåret 1997/98 beviljas i vissa av gemenskapens regioner

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1720/97 av den 3 september 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 1318/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2067/92 om åtgärder för att främja konsumtion och avsättning av kvalitetsnötkött

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1721/97 av den 3 september 1997 om ändring för sjuttonde gången av förordning (EEG) nr 3800/81 om klassificering av druvsorter

37

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1722/97 av den 3 september 1997 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

45

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1723/97 av den 3 september 1997 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn

47

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1724/97 av den 3 september 1997 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den femte delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1408/97

49

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1725/97 av den 2 september 1997 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

50

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1726/97 av den 3 september 1997 om fastställande av importtullar inom rissektorn

56

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1727/97 av den 3 september 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

59

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1728/97 av den 3 september 1997 om ändring av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för malt

61

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Konventioner som undertecknats mellan medlemsstaterna

  

Information om konventionen rörande bestämmandet av den ansvariga staten för prövningen av en ansökan om asyl som framställts i en av medlemsstaterna i de europeiska gemenskaperna, undertecknad i Dublin den 15 juni 1990

63

  

Rådet

  

97/602/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 22 juli 1997 om den förteckning som avses i artikel 3.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 3254/91 och i artikel 1.1 a i kommissionens förordning (EG) nr 35/97

64

  

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

  

Gemensamma EES-kommittén

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 21/97 av den 2 maj 1997 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

67

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 22/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga VII (Ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet) till EES-avtalet

69

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 23/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

70

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 24/97 av den 6 maj 1997 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

72

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 25/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga XIII (Transport) till EES-avtalet

74

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 26/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

75

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 27/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

76

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 28/97 av den 30 april 1997 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet

77

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 29/97 av den 12 juni 1997 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

78

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 30/97 av den 12 juni 1997 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

79

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 31/97 av den 12 juni 1997 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering till EES-avtalet)

80

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 32/97 av den 12 juni 1997 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering till EES-avtalet)

81

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1023/97 av den 6 juni 1997 om införande av en preliminär antidumpningstull på viss import av flata lastpallar av trä med ursprung i Polen samt om åtaganden som gjorts av vissa exportörer i samband med denna import (Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 150 av den 7 juni 1997)

82
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top