Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:236:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 236, 27 augusti 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 236
fyrtionde årgången
27 augusti 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1666/97 av den 26 augusti 1997 som fastställer den disponibla kvantiteten för det fjärde kvartalet 1997 för vissa ostar inom ramen för den ordning som förutses i de interimsavtal som gemenskapen slutit med Bulgarien och Rumänien

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1667/97 av den 26 augusti 1997 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1981/94 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för vissa produkter med ursprung i Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Malta, Marocko, Västbanken och Gazaremsan, Tunisien och Turkiet, samt om föreskrifter för ökning och anpassning av dessa tullkvoter

3

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1668/97 av den 26 augusti 1997 om ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med förutfastställelse av exportbidraget

4

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1669/97 av den 26 augusti 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

5

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/571/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 22 juli 1997 om det allmänna formatet för europeiskt tekniskt godkännande för byggprodukter (1)

7

  

97/572/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 22 juli 1997 om ändring av beslut 87/257/EEG om förteckning över de anläggningar i USA som är godkända för import av färskt kött till gemenskapen (1)

14

  

97/573/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 22 juli 1997 om ändring av beslut 97/297/EG om bidragsberättigande av vissa medlemsstaters beräknade kostnader för året 1997 för genomförande av övervaknings- och kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken

19

  

97/574/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 22 juli 1997 om ändring av beslut 97/4/EG om upprättande av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av färskt fjäderfäkött (1)

20

  

97/575/EG, EKSG, Euratom:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 23 juli 1997 om de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 augusti, 1 september, 1 oktober, 1 november och 1 december 1996 på löner till tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna som är placerade i tredje länder

23

  

97/576/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 23 juli 1997 om ändring av beslut 94/652/EG om inventering och fördelning av uppgifterna inom ramen för medlemsstaternas samarbete vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor (1)

26

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top