EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:208:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 208, 2 augusti 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 208
fyrtionde årgången
2 augusti 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 1554/97 av den 22 juli 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 1696/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för humle

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1555/97 av den 24 juli 1997 om införande under 1997 av vissa koncessioner i form av en gemenskapstullkvot för hasselnötter till förmån för Turkiet

6

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1556/97 av den 1 augusti 1997 om leverans av vitsocker som livsmedelsbistånd

8

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1557/97 av den 1 augusti 1997 om leverans av mjölkprodukter som livsmedelsbistånd

11

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1558/97 av den 1 augusti 1997 om fastställande av högsta uppköpspriser och kvantiteter vid uppköp av nötkött i samband med det etthundraåttiosjätte delanbudsförfarandet som inletts som en allmän interventionsåtgärd i enlighet med förordning (EEG) nr 1627/89

14

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1559/97 av den 1 augusti 1997 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget

16

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1560/97 av den 1 augusti 1997 om utfärdande av importlicenser för frysta mellangärden av nötkreatur

18

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1561/97 av den 1 augusti 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

19

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1562/97 av den 1 augusti 1997 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B

21

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1563/97 av den 1 augusti 1997 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

22

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1564/97 av den 1 augusti 1997 om ändring för nionde gången av förordning (EG) nr 413/97 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Nederländerna

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1565/97 av den 1 augusti 1997 om tillstånd för bearbetning till alkohol av de bordsdruvor som återtagits från marknaden under regleringsåret 1997/98

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1566/97 av den 1 augusti 1997 om undantag från förordning (EG) nr 762/94 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1765/92 avseende programmet för arealuttag

29

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1567/97 av den 1 augusti 1997 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av handväskor av läder med ursprung i Folkrepubliken Kina och om avslutande av förfarandet rörande importen av handväskor av plast och textilvara med ursprung i Folkrepubliken Kina

31

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/486/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 9 juli 1997 om en gemensam teknisk föreskrift för allmänna anslutningskrav för terminalutrustning avsedd att anslutas till analoga förhyrda tvåträdsförbindelser i öppna nät (ONP) (1)

44

  

97/487/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 9 juli 1997 om en gemensam teknisk föreskrift för allmänna anslutningskrav för terminalutrustning avsedd att anslutas till analoga förhyrda fyrtrådsförbindelser i öppna nät (ONP) (1)

47

  

97/488/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 28 juli 1997 om bemyndigande för medlemsstaterna att tillåta undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG avseende jordgubbs- och smultronplantor (Fragaria L.) för plantering, dock inte fröer, med ursprung i Sydafrika

49

  

97/489/EG:

 
 

*

Kommissionens rekommendation av den 30 juli 1997 om transaktioner med hjälp av elektroniska betalningsmedel med tonvikt på förhållandet mellan utgivare och innehavare (1)

52

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top