EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:202:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 202, 30 juli 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 202
fyrtionde årgången
30 juli 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 1484/97 av den 22 juli 1997 om stöd till befolkningspolitik och befolkningsprogram i utvecklingsländer

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1485/97 av den 29 juli 1997 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningarna om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under juli 1997 inom ramen för förordningarna (EG) nr 1474/95 och (EG) nr 1251/96 kan godtas

6

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1486/97 av den 29 juli 1997 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar som lämnats in i juli 1997 om importlicenser för vissa grisköttsprodukter i enlighet med den ordning som fastställs i avtalet mellan gemenskapen och Slovenien, kan godkännas

8

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1487/97 av den 29 juli 1997 om fastställande av den disponibla kvantiteten för det fjärde kvartalet 1997 för vissa grisköttsprodukter inom ramen för den ordning som fastställs i avtalen mellan gemenskapen samt Lettland, Litauen och Estland

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1488/97 av den 29 juli 1997 om ändring av till rådets förordning (EEG) nr 2092/91 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel

12

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1489/97 av den 29 juli 1997 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 vad beträffar satellitbaserade kontrollsystem för fartyg

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1490/97 av den 29 juli 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1491/97 av den 29 juli 1997 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 504/97 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2201/96 när det gäller systemet med produktionsstöd för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

27

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1492/97 av den 29 juli 1997 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 när det gäller villkor för destillation av viss frukt som har återtagits från marknaden

28

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1493/97 av den 29 juli 1997 om ändring av förordning (EG) nr 412/97 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på godkännande av producentorganisationer

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1494/97 av den 29 juli 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 2168/92 om tillämpningsföreskrifter för de särskilda åtgärderna för Kanarieöarna avseende potatis

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1495/97 av den 29 juli 1997 om särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3719/88 inom nötköttssektorn

35

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1496/97 av den 29 juli 1997 om ändring av förordning (EG) nr 1445/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn

36

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1497/97 av den 29 juli 1997 om ändring för fjärde gången av förordning (EG) nr 581/97 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Belgien

38

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1498/97 av den 29 juli 1997 om ändring för åttonde gången av förordning (EG) nr 413/97 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Nederländerna

40

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1499/97 av den 29 juli 1997 om ändring för andra gången av förordning (EG) nr 913/97 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Spanien

42

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1500/97 av den 29 juli 1997 om ändring för sjätte gången av förordning (EG) nr 414/97 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Tyskland

44

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1501/97 av den 29 juli 1997 om ändring av förordning (EG) nr 411/97 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2200/96 med avseende på verksamhetsprogram, driftsfonder och ekonomiskt stöd från gemenskapen

45

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1502/97 av den 29 juli 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 689/92 om fastställande av förfarandet och villkoren för interventionsorganens övertagande av spannmål

47

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1503/97 av den 29 juli 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 2836/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 1765/92 beträffande de regionala basarealerna

48

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1504/97 av den 29 juli 1997 om fastställande av exportbidrag för nötkött

50

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1505/97 av den 29 juli 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

56

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1506/97 av den 29 juli 1997 om ändring av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

58

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG av den 30 juni 1997 om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television

60

 

*

KOMMISSIONENS FÖRKLARING

71

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

97/474/EG:

 
 

*

RÅDETS BESLUT av den 24 februari 1997 om att ingå två avtal mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel om telekommunikationsföretags upphandling respektive statlig upphandling

72

  

AVTAL mellan Europeiska gemenskapen och Israel om telekommunikationsoperatörers upphandling

74

  

AVTAL mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel om offentlig upphandling

85

  

Information om datum för ikraftträdande av två avtal mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel om telekommunikationsföretags upphandling respektive statlig upphandling

89
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top