EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:177:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 177, 5 juli 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 177
fyrtionde årgången
5 juli 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 1300/97 av den 30 juni 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 4088/87 om fastställande av villkoren för tillämpning av förmånstullar på import av vissa blommor med ursprung i Cypern, Israel, Jordanien och Marocko samt i Västbanken och Gazaremsan

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/97 av den 4 juli 1997 om ändring av förordning (EG) nr 913/97 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Spanien

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1302/97 av den 4 juli 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 3886/92 om tillämpningsföreskrifter för de bidragssystem som fastställs inom nötköttssektorn när det gäller vissa bestämmelser för tillfällig upplåtelse av bidragsrättigheter för am- och dikor

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1303/97 av den 4 juli 1997 om ändring av vissa bestämmelser för tillfällig upplåtelse av bidragsrättigheter inom marknaden för får- och getkött i förordning (EEG) nr 3567/92

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1304/97 av den 4 juli 1997 om undantag från och ändring av förordning (EEG) nr 2456/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar offentlig intervention

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1305/97 av den 4 juli 1997 om ändring av förordning (EG) nr 613/97 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3072/95 avseende villkor för beviljande av kompensationsbetalningar i enlighet med stödsystemet för risproducenter när det gäller sista datum för sådd

11

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1306/97 av den 4 juli 1997 om tillfälligt upphävande av förutfastställelsen av exportbidrag för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget

12

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1307/97 av den 4 juli 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

 

*

Kommissionens direktiv 97/39/EG av den 24 juni 1997 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 75/443/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om backväxeln och hastighetsmätarutrustning på motorfordon (1)

15

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

97/415/EG, Euratom:

 
 

*

Rådets beslut av den 27 juni 1997 om utnämning av en ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén

22

  

97/416/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 30 juni 1997 om att upphäva beslutet om att det föreligger ett alltför stort underskott i Nederländerna

23

  

97/417/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 30 juni 1997 om att upphäva beslutet om att det föreligger ett alltför stort underskott i Finland

24

 

*

Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Ecuador om prekursorer och kemiska ämnen som ofta används vid olaglig framställning av narkotika eller psykotropa ämnen

25

  

Kommissionen

  

97/418/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 19 juni 1997 om ändring av bilaga I till beslut nr 89/651/EEG om definitioner av variabler och förteckningen över jordbruksprodukter för undersökningarna av företagsstrukturen i jordbruket (1)

26

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse till kommissionens beslut 97/401/EG av den 17 juni 1997 om ändring av beslut 94/324/EG om fastställande av speciella villkor för import av fiskeri_+ och vattenbruksprodukter från Indonesien (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 166 av den 25 juni 1997)

28

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top