Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:156:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 156, 13 juni 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 156
fyrtionde årgången
13 juni 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1063/97 av den 12 juni 1997 om fastställande av den aktiverande volymen för tilläggsimporttullar för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1064/97 av den 12 juni 1997 om ändring av förordning (EG) nr 1556/96 om införande av ett system med importlicenser för vissa frukter och grönsaker från tredje land

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1065/97 av den 12 juni 1997 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 beträffande registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (1)

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1066/97 av den 12 juni 1997 om en tredje ändring av förordning (EG) nr 581/97 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Belgien

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1067/97 av den 12 juni 1997 om en sjätte ändring av förordning (EG) nr 413/97 om undantagsåtgärder till stöd för grisköttsmarknaden i Nederländerna

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1068/97 av den 12 juni 1997 om ändring av bilaga II till rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

10

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1069/97 av den 12 juni 1997 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Egypten, Indien och Pakistan

11

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1070/97 av den 12 juni 1997 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

34

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1071/97 av den 12 juni 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat rundkornigt ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1629/96

42

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1072/97 av den 12 juni 1997 om fastställande av det högsta exportbidraget för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1630/96

43

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1073/97 av den 12 juni 1997 om exportanbud som lämnats för helt slipat mellankornigt ris och helt slipat långkornigt A-ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 1631/96

44

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1074/97 av den 12 juni 1997 om exportanbud som lämnats för helt slipat långkornigt ris avsett för vissa tredje länder inom ramen för det anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 530/97

45

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1075/97 av den 12 juni 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

46

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1076/97 av den 12 juni 1997 om att tillfälligt avbryta utfärdandet av exportlicenser för vissa mjölkprodukter och om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om exportlicens som är under behandling får godtas

48

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1077/97 av den 12 juni 1997 om upphävande av förordning (EG) nr 978/97 om fastställande av exportavgifter för spannmål

50

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1078/97 av den 12 juni 1997 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

51

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1079/97 av den 12 juni 1997 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

53

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/367/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 30 maj 1997 om att utnyttjande av ett geografiskt område i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja eller gas inte i Förenade kungariket är en av de verksamheter som anges i artikel 2.2 b i i rådets direktiv 93/38/EEG och att enheter som bedriver sådan verksamhet inte i Förenade kungariket skall anses åtnjuta särskilda rättigheter eller ensamrätt enligt artikel 2.3 b i samma direktiv (Endast den engelska texten är giltig) (1)

55

  

97/368/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 11 juni 1997 om vissa skyddsåtgärder mot vissa fiskeprodukter med ursprung i Kina (1)

57

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse#Kommissionens förordning (EG) nr 1053/97 av den 10 juni 1997 om fastställande av enhetsvärdena för tullvärdesbestämmelse när det gäller vissa lättfördärvliga varor

59

 

*

Rättelse#97/333/EG: Kommissionens beslut av den 23 april 1997 om avslut av medlemsstaternas räkenskaper avseende utgifter som finansieras genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket för räkenskapsåret 1993 (Endast de danska, engelska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska spanska och tyska texterna är giltiga)

59

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top