EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:073:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 73, 14 mars 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 73
fyrtionde årgången
14 mars 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 474/97 av den 13 mars 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 475/97 av den 13 mars 1997 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

3

 

*

Rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 om ändring av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt

5

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/175/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 18 december 1996 om fastställande av kontrollmetoder för att vidmakthålla den officiellt brucellosfria statusen för nötkreatursbesättningar i vissa medlemsstater och regioner i medlemsstaterna (1)

16

  

97/176/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 17 februari 1997 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande konstruktionsvirke o.d. med tillbehör (1)

19

  

97/177/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 17 februari 1997 om förfarandet för bestyrkande av överensstämmelse av byggprodukter enligt artikel 20.2 i rådets direktiv 89/106/EEG beträffande injekteringsankare för användning i murverk (1)

24

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse#Kommissionens förordning (EG) nr 2429/96 av den 17 december 1996 om fastställande av förädlingsstödets belopp för vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 1997 (Text av betydelse för EES)

26

 

*

Rättelse#Kommissionens förordning (EG) nr 2431/96 av den 17 december 1996 om fastställande av referenspriserna för fiskeriprodukter för fiskeåret 1997 (Text av betydelse för EES)

27

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top