EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:056:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 56, 26 februari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 56
fyrtionde årgången
26 februari 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 332/97 av den 25 februari 1997 om utfärdande av exportlicenser för bearbetade produkter av frukt och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 333/97 av den 25 februari 1997 om öppnande av en tullkvot för import av rörråsocker på särskilda förmånsvillkor från AVS-länderna för leverans till raffinaderierna under perioden 1 mars 1997-30 juni 1997

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 334/97 av den 25 februari 1997 om ändring av förordning (EG) nr 151/97 om försäljning till förutfastställda priser av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för försörjning av Kanarieöarna

4

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 335/97 av den 25 februari 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

6

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 336/97 av den 25 februari 1997 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av småblommiga rosor med ursprung i Israel

8

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 337/97 av den 25 februari 1997 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

10

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/140/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 4 februari 1997 om en begäran om undantag inlämnad av Förenade kungariket i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den engelska texten är giltig)

12

  

97/141/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 4 februari 1997 om en begäran om undantag inlämnad av Förenade kungariket i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den engelska texten är giltig)

14

  

97/142/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 4 februari 1997 om en begäran om undantag inlämnad av Tyskland i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den tyska texten är giltig)

15

  

97/143/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 4 februari 1997 om en begäran om undantag inlämnad av Tyskland i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den tyska texten är giltig)

16

  

97/144/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 4 februari 1997 om en begäran om undantag inlämnad av Spanien i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den spanska texten är giltig)

17

  

97/145/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 4 februari 1997 om en begäran om undantag inlämnad av Spanien i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den spanska texten är giltig)

18

  

97/146/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 4 februari 1997 om en begäran om undantag inlämnad av Nederländerna i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den nederländska texten är giltig)

19

  

97/147/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 4 februari 1997 om begäran om undantag inlämnade av Nederländerna i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den nederländska texten är giltig)

20

  

97/148/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 4 februari 1997 om en begäran om undantag inlämnad av Italien i enlighet med artikel 8.2 c i rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Endast den italienska texten är giltig)

21
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top