EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:048:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 48, 19 februari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 48
fyrtionde årgången
19 februari 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 285/97 av den 17 februari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 738/92 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av garn av bomull med ursprung i Brasilien och Turkiet #

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 286/97 av den 17 februari 1997 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 287/97 av den 17 februari 1997 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 288/97 av den 17 februari 1997 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och Gemensamma tulltaxan samt om upphävande av vissa klassificeringsförordningar #

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 289/97 av den 18 februari 1997 om införande av särskilda villkor för beviljandet av importlicenser för bearbetade tomater med ursprung i Turkiet

8

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 290/97 av den 18 februari 1997 om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött

9

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 291/97 av den 18 februari 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut nr 292/97/EG av den 19 december 1996 om bibehållande av nationell lagstiftning om förbud mot användning av vissa tillsatser vid tillverkning av vissa specifika livsmedel

13

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/83/EG av den 19 december 1996 om ändring av direktiv 94/35/EG om sötningsmedel för användning i livsmedel

16

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/84/EG av den 19 december 1996 om ändring av direktiv 89/398/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel

20

 

*

Kommissionens direktiv 97/8/EG av den 7 februari 1997 om ändring av rådets direktiv 74/63/EEG om främmande ämnen och produkter i djurfoder (1)

22

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/124/EKSG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 30 juli 1996 angående ett statligt stöd till Werkstoff-Union GmbH, Lippendorf (Sachsen) (Endast den tyska texten är giltig)

31

  

97/125/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 24 januari 1997 om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar för utsäde av olje-och spånadsväxter och om ändring av beslut 87/309/EEG om tillstånd att trycka föreskrivna uppgifter med outplånlig text på förpackningar för vissa foderväxtarter

35

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top