Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:043:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 43, 14 februari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 43
fyrtionde årgången
14 februari 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den 27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser

1

 

*

KOMMISSIONENS FÖRKLARING TILL ARTIKEL 2

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 259/97 av den 13 februari 1997 om upphävande av förordning (EG) nr 1482/95 om övergångsbestämmelser för omräkningskurserna inom ramen för Gemensamma tulltaxan för produkter från jordbrukssektorn och vissa bearbetade jordbruksvaror

8

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 260/97 av den 13 februari 1997 om återinförande av förmånstullar vid import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Israel

9

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 261/97 av den 13 februari 1997 om återinförande av förmånstullar vid import av prydnadsnejlikor (på kvist) med ursprung i Israel

11

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 262/97 av den 13 februari 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 263/97 av den 13 februari 1997 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

15

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 264/97 av den 13 februari 1997 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

17

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 265/97 av den 13 februari 1997 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

19

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/4/EG av den 27 januari 1997 om ändring av direktiv 79/112/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel

21

 

*

KOMMISSIONENS FÖRKLARING

24

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/5/EG av den 27 januari 1997 om gränsöverskridande betalningar

25

 

*

GEMENSAM FÖRKLARING - EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

31

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/117/EG:

 
 

*

Beslut nr 3/96 av blandade EG-EFTA-kommittén om gemensam transitering av den 5 december 1996 om ändring av artikel 50 i tillägg II till konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

32

  

97/118/EG:

 
 

*

Beslut nr 4/96 av blandade EG-EFTA-kommittén om gemensam transitering av den 5 december 1996 om ändring av bilagorna I, II och III till konventionen av den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

33

  

97/119/EG:

 
 

*

Beslut nr 5/96 av blandade EG-EFTA-kommittén om gemensam transitering av den 5 december 1996 om förlängning av förbudet att använda samlad säkerhet antaget genom besluten nr 1/96 och 2/96 av blandade EG-EFTA-kommittén för ett gemensamt transiteringsförfarande

44
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top