EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:027:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 27, 30 januari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 27
fyrtionde årgången
30 januari 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 154/97 av den 20 januari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 619/71 om allmänna bestämmelser för beviljande av stöd för lin och hampa

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 155/97 av den 29 januari 1997 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn

3

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 156/97 av den 29 januari 1997 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

5

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 157/97 av den 29 januari 1997 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugofjärde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1464/96

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 158/97 av den 29 januari 1997 om ändring av förordning (EG) nr 2482/95 om vissa övergångsbestämmelser för Österrike i fråga om spritdrycker

8

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 159/97 av den 29 januari 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

9

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 160/97 av den 29 januari 1997 om fastställande av exportbidrag för olivolja

11

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 161/97 av den 29 januari 1997 om fastställande av de högsta exportbidragen för olivolja för den femte anbudsinfordran enligt den stående anbudsinfordran som utfärdas genom förordning (EG) nr 2081/96

13

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 162/97 av den 29 januari 1997 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

15

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 163/97 av den 29 januari 1997 om ändring av importtullar inom rissektorn

17

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om gemensamma regler för den inre marknaden för el

20

 

*

Rådets direktiv 97/3/EG av den 20 januari 1997 om ändring av direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen

30

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/85/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 9 januari 1997 med erkännande av att på grund av de kvalitetsmässiga egenskaperna hos vissa typer av kvalitetsvin som framställs inom specificerade områden i Spanien, ligger produktionen av dessa viner långt under efterfrågan (Endast den spanska texten är giltig) (1)

35

  

97/86/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 10 januari 1997 om särskilt finansiellt gemenskapsstöd för övervakning av utrotning av mul- och klövsjuka i Grekland (Endast den grekiska texten är giltig.)

37

  

97/87/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 15 januari 1997 om ett särskilt finansiellt bidrag från gemenskapen för diagnosticerings- och förvaltningsåtgärder för att bekämpa mul- och klövsjuka i Grekland (Endast den grekiska texten är giltig.)

39

  

97/88/EG:

 
  

KOMMISSIONENS BESLUT av den 20 januari 1997 om importlicenser för nötköttsprodukter med ursprung i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe och Namibia

43

  

97/89/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 24 januari 1997 om att tillåta vissa medlemsstater att bevilja undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG angående utsädespotatis med ursprung i Kanada (Endast de spanska, grekiska, italienska och portugisiska texterna är giltiga)

45

  

97/90/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 24 januari 1997 om förlängning av den period som avses i artikel 15.2a i direktiv 66/403/EEG om saluföring av utsädespotatis

49

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse till rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 208 av den 24 juli 1992. Svensk utgåva: Specialutgåva 1994, område 03, volym 43, sidan 153)

50

 

*

Rättelse till rådets direktiv 96/99/EG av den 30 december 1996 om ändring av rådets direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 8 av den 11 januari 1997)

50

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top