Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:022:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 22, 24 januari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 22
fyrtionde årgången
24 januari 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 119/97 av den 20 januari 1997 om införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Malaysia och Folkrepubliken Kina och om slutgiltigt uttag av de preliminära tullarna

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 120/97 av den 20 januari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från europeiska gemenskapen

14

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 121/97 av den 23 januari 1997 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A2

16

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 122/97 av den 23 januari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 3567/92 vad avser närmare bestämmelser för användning och överlåtelser av rättigheter inom får- och getköttssektorn

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 123/97 av den 23 januari 1997 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 beträffande registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92 (1)

19

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 124/97 av den 23 januari 1997 om rättelse av förordning (EG) nr 116/97 om fastställande av jordbruksomräkningskurser

21

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 125/97 av den 23 januari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran

23

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 126/97 av den 23 januari 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

25

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/77/EG:

 
 

*

Kommissionens rekommendation av den 8 januari 1997 om ett samordnat program för offentlig kontroll av livsmedel 1997

27

  

97/78/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 14 januari 1997 om bemyndigande för medlemsstaterna att i enstaka fall medge undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 77/93/EEG för plantor av Vitis L., utom frukter, med ursprung i Kroatien eller Slovenien (1)

35

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top