Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:019:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 19, 22 januari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 19
fyrtionde årgången
22 januari 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 92/97 av den 20 januari 1997 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 93/97 av den 21 januari 1997 om upprättande av försörjningsbalanser för Kanarieöarna och Madeira avseende vissa nötköttsprodukter och om fastställande av stöd för sådana produkter från gemenskapen för första halvåret 1997

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 94/97 av den 21 januari 1997 om rättelse och ändring av förordning (EG) nr 322/96 om tillämpningsföreskrifter för offentlig lagring av skummjölkspulver

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 95/97 av den 21 januari 1997 om rättelse av förordning (EG) nr 68/97 om ändring av förordning (EG) nr 2805/95 om fastställande av exportbidrag inom vinsektorn

10

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 96/97 av den 21 januari 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

13

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 97/97 av den 21 januari 1997 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i januari 1997 om importlicens för vissa mjölkprodukter inom ramen för vissa tullkvoter enligt förordning (EG) nr 1600/95

15

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 98/97 av den 21 januari 1997 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Israel

17

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 99/97 av den 21 januari 1997 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av flockblommiga nejlikor (på kvist) med ursprung i Israel

19

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 100/97 av den 21 januari 1997 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av storblommiga rosor med ursprung i Israel

21

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 101/97 av den 21 januari 1997 om fastställande av världsmarknadspriset på orensad bomull och förskottsbeloppet på stödet

23

 

*

Rådets och Europaparlamentets beslut nr 102/97/EG av den 16 december 1996 om antagande av ett åtgärdsprogram för gemenskapen för att förebygga narkotikamissbruk inom ramen för verksamheten på folkhälsoområdet (1996-2000)

25

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

97/75/EKSG:

 
 

*

Beslut nr 2/96 av associeringsrådet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Rumänien, å andra sidan av den 13 december 1996 om export av vissa EKSG-stålprodukter från Rumänien till Europeiska gemenskapen under perioden mellan 1 januari och 31 december 1997 (förlängning av giltighetstiden för det dubbelkontrollsystem som införts genom associeringsrådets beslut nr 3/95

32

  

Kommissionen

  

97/76/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 1996 om fastställande av kontrollmetoder för att bevara den officiellt tuberkulosfria statusen hos nötkreatursbesättningar i vissa medlemsstater och regioner inom Europeiska unionen (1)

34

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top