EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:013:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 13, 16 januari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 13
fyrtionde årgången
16 januari 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 50/97 av den 15 januari 1997 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 51/97 av den 15 januari 1997 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

3

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 52/97 av den 15 januari 1997 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den tjugoandra delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1464/96

5

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 53/97 av den 14 januari 1997 om införande av en preliminär antidumpningstull på import av texturerat filamentgarn av polyester med ursprung i Malaysia

6

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 54/97 av den 15 januari 1997 om fastställande av exportbidrag för olivolja

15

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 55/97 av den 15 januari 1997 om fastställande av de högsta exportbidragen för olivolja för den fjärde anbudsinfordran enligt den stående anbudsinfordran som utfärdas genom förordning (EG) nr 2081/96

17

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 56/97 av den 15 januari 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

19

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 57/97 av den 15 januari 1997 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn

21

 

*

Rådets direktiv 96/90/EG av den 17 december 1996 om ändring av direktiv 92/118/EEG om djurhälso- och hygienkrav för handel inom gemenskapen med produkter, som inte omfattas av sådana krav i de särskilda gemenskapsbestämmelser som avses i bilaga A.I till direktiv 89/662/EEG och, i fråga om patogener, i direktiv 90/425/EEG, samt för import till gemenskapen av sådana produkter

24

 

*

Rådets direktiv 96/91/EG av den 17 december 1996 om ändring av direktiv 72/462/EEG om hälsoproblem och problem som rör veterinärbesiktning vid import från tredje land av nötkreatur, svin och färskt kött

26

 

*

Rådets direktiv 96/93/EG av den 17 december 1996 om certifiering av djur och animaliska produkter

28

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

97/33/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 17 december 1996 om ändring av beslut 95/514/EG om likvärdighet av fältbesiktningar av utsädesodlingar i tredje land och om likvärdighet av utsäde producerat i tredje land

31

  

97/34/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 17 december 1996 om ändring av beslut 95/408/EG om villkor för upprättande, under en övergångsperiod, av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land, från vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter och levande tvåskaliga mollusker

33

  

Kommissionen

  

97/35/EKGS:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 14 januari 1997 om avslutande av antidumpningsförfarandet rörande import av vissa profiler av järn eller olegerat stål med ursprung i Tjeckien och Ungern

34

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse till rådets förordning (EG, Euratom) nr 2729/94 av den 31 oktober 1994 om ändring av förordning (EEG, Euratom) 1552/89 om genomförande av beslut 88/376/EEG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel (Europeiska gemenskapernas officiella tidnings specialutgåva, område 01, volym 03)

36

 

*

Rättelse till kommissionens beslut 97/24/EG av den 17 december 1996 om ändring för femte gången av beslut 95/32/EG om godkännande av det österrikiska programmet för genomförande av artikel 138 i Anslutningsakten för Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 8 av 11 januari 1997)

36
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top