Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:008:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 8, 11 januari 1997


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 8
fyrtionde årgången
11 januari 1997Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 34/97 av den 10 januari 1997 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2368/96 om undantag från och ändring av förordning (EEG) nr 2456/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar allmänna och särskilda interventionsåtgärder för nötkött

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 35/97 av den 10 januari 1997 om fastställande av bestämmelser för certifiering av skinn och varor som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3254/91

2

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 36/97 av den 10 januari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran

5

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 37/97 av den 10 januari 1997 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet

7

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 38/97 av den 10 januari 1997 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

8

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 39/97 av den 10 januari 1997 om fastställande av jordbruksomräkningskurser

10

 

*

Rådets direktiv 96/99/EG av den 30 december 1996 om ändring av rådets direktiv 92/12/EEG om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor

12

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/21/EG, EKSG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 30 juli 1996 om statligt stöd till Compañía Española de Tubos por Extrusión SA, med säte i Llodio (Álava) (Endast den spanska texten är giltig) (1)

14

  

97/22/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 1996 om särskilda finansiella bidrag från gemenskapen för utrotning av Newcastle-sjukan i Portugal (Endast den portugisiska texten är giltig)

25

  

97/23/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 17 december 1996 om särskilda finansiella bidrag från gemenskapen för utrotning av Newcastle-sjukan i Danmark (Endast den danska texten är giltig)

26

  

97/24/EG:

 
  

Kommissionens beslut av den 17 december 1996 om ändring för femte gången av beslut 95/32/EG om godkännande av det österrikiska programmet för genomförande av artikel 138 i Anslutningsakten för Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning (Endast den tyska texten är giltig)

27

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse till rådets förordning (EG) nr 1624/95 av den 29 juni 1995 om ändring av förordning (EG) nr 3699/93 som fastställer kriterier och förfaranden för gemenskapens strukturstöd inom fiskeri_+ och vattenbrukssektorn och förberedning och avsättning av dess produkter (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 155 av den 6 juli 1995)

32

 

*

Rättelse till rådets direktiv 96/43/EG av den 26 juni 1996 om ändring och kodifiering av direktiv 85/73/EEG om finansieringen av veterinära besiktningar och kontroller av levande djur och vissa animaliska produkter och om ändring av direktiv 90/675/EEG och 91/496/EEG (Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 162 av den 1 juli 1996)

32

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top