EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:327:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 327, 18 december 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 327
trettionionde årgången
18 december 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 2397/96 av den 6 december 1996 om slutande av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om anpassning av importordningen till Europeiska gemenskapen av apelsiner med ursprung i Israel och om ändring av förordning (EG) nr 1981/94

1

  

Avtal genom skrifväxling mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om anpassning av importordningen till Europeiska gemenskapen av apelsiner med ursprung i Israel

3

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2398/96 av den 12 december 1996 om öppnande av den tullkvot för kalkonkött som har sitt ursprung i och kommer från Israel om vilken stadgas i associeringsavtalet och interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och staten Israel

7

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2399/96 av den 17 december 1996 om beviljande av kompensationsbidrag till producentorganisationer för tonfisk som levererades till bearbetningsindustrin under perioden 1 januari till 31 mars 1996

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2400/96 av den 17 december 1996 om upptagandet av vissa namn i "Register över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar" som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1)

11

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2401/96 av den 17 december 1996 om ändring av förordning (EG) nr 2248/96 om leveranser av vegetabilsk olja som livsmedelsbistånd

13

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2402/96 av den 17 december 1996 om öppnande och förvaltning av vissa årliga tullkvoter för sötpotatis och maniokstärkelse

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2403/96 av den 17 december 1996 om öppnande och förvaltning av en gemenskapstullkvot för år 1997 för produkter som omfattas av KN-nummer 0714 10 10, 0714 10 91 och 0714 10 99 med ursprung i Thailand

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2404/96 av den 17 december 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 2282/90 om närmare bestämmelser avsedda att öka konsumtionen och användningen av äpplen samt konsumtionen av citrusfrukt

27

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2405/96 av den 17 december 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

32

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/715/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 9 december 1996 om telematiknät mellan myndigheter för statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna (Edicom)

34

  

Kommissionen

  

96/716/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 29 november 1996 om finansiellt stöd från gemenskapen till verksamheten vid gemenskapens referenslaboratorium för analys och test av mjölk och mjölkbaserade produkter (Laboratoire Central d'Hygiène Alimentaire, Paris, Frankrike) (Endast den franska texten är giltig)

38

  

96/717/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 29 november 1996 om finansiellt stöd från gemenskapen till verksamheten vid gemenskapens referenslaboratorium för vissa fisksjukdomar (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus, Danmark) (Endast den danska texten är giltig)

40

  

96/718/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 29 november 1996 om finansiellt stöd från gemenskapen till verksamheten vid gemenskapens referenslaboratorium för Newcastlesjukan (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Förenade kungariket) (Endast den engelska texten är giltig)

41

  

96/719/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 29 november 1996 om finansiellt stöd från gemenskapen till verksamheten vid gemenskapens referenslaboratorium för aviär influensa (Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Förenade kungariket) (Endast den engelska texten är giltig)

42

  

96/720/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 29 november 1996 om finansiellt stöd från gemenskapen till verksamheten vid gemenskapens referenslaboratorium för salmonella (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Nederländerna) (Endast den nederländska texten är giltig)

43

  

96/721/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 29 november 1996 om finansiellt stöd från gemenskapen till verksamheten vid gemenskapens referenslaboratorium för kontroll av marina biotoxiner (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spanien) (Endast den spanska texten är giltig)

44

  

96/722/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 29 november 1996 om finansiellt stöd från gemenskapen till verksamheten vid gemenskapens referenslaboratorium för zoonos-epidemiologi (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin - tidigare kallad Institut für Veterinärmedizin, Berlin, Tyskland) (Endast den tyska texten är giltig)

45

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse#Kommissionens rekommendation nr 2393/96/EKSG av den 16 december 1996 om ändring av rekommendation 91/141/EKSG vad beträffar frågeformulären i bilagan

47

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top