EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:299:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 299, 23 november 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 299
trettionionde årgången
23 november 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2233/96 av den 22 november 1996 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system A1

5

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2234/96 av den 22 november 1996 om återinförande av förmånstullar vid import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Israel

7

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2235/96 av den 22 november 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1178/96 och om höjning till 600 039 ton av den stående anbudsinfordran för export av råg som innehas av det tyska interventionsorganet

9

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2236/96 av den 22 november 1996 om leverans av vitsocker som livsmedelsbistånd

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2237/96 av den 22 november 1996 om inledande av en "ny exportör"-översyn av förordning (EEG) nr 830/92 om införande av slutgiltiga antidumpningstullar på import av vissa polyestergarner (av syntetstapelfibrer) med ursprung i bland annat Indonesien, om upphävande av tullen på import från en exportör i detta land och om registrering av denna import

14

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2238/96 av den 22 november 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1372/95 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom sektorn för fjäderfäkött

16

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2239/96 av den 22 november 1996 om leverans av mjölkprodukter som livsmedelsbistånd

18

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2240/96 av den 22 november 1996 om ändring av exportbidragen för fjäderfäkött

22

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2241/96 av den 22 november 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

24

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv nr 96/70/EG av den 28 oktober 1996 om ändring av rådets direktiv 80/777/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten

26

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/657/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 12 november 1996 om tillstånd för Italien att fortsätta experimentet med en ny enologisk metod (Endast den italienska texten är giltig)

29

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse#Kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 av den 12 juni 1996 om registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92

31

 

*

Rättelse#Kommissionens förordning (EG) nr 1263/96 av den 1 juli 1996 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 1107/96 beträffande registrering av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar enligt förfarandet i artikel 17 i förordning (EEG) nr 2081/92

31
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top