EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:296:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 296, 21 november 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 296
trettionionde årgången
21 november 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 2210/96 av den 14 november 1996 om ändring av förordning (EG) nr 3076/95 om fördelning för 1996 av vissa fångstkvoter mellan medlemsstaterna för fartyg som fiskar i Norges exklusiva ekonomiska zon och fiskezonen omkring Jan Mayen

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2211/96 av den 20 november 1996 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

3

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2212/96 av den 20 november 1996 om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på den sextonde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1464/96

5

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2213/96 av den 20 november 1996 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2214/96 av den 20 november 1996 om harmoniserade konsumentprisindex: överföring och spridning av HIKP:s delindex (1)

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2215/96 av den 20 november 1996 om fastställande av undantagsåtgärder för "Glühwein"

30

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2216/96 av den 20 november 1996 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

31

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2217/96 av den 20 november 1996 om återinförande av förmånstullar vid import av prydnadsnejlikor (på kvist) med ursprung i Israel

39

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2218/96 av den 20 november 1996 om fastställande av importtullar inom rissektorn

41

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2219/96 av den 20 november 1996 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

44

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2220/96 av den 20 november 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

46

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2221/96 av den 20 november 1996 om fastställande av jordbruksomräkningskurser

48

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2222/96 av den 18 november 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött

50

 

*

Rådets direktiv 96/62/EG av den 27 september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten

55

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

  

EFTA:s övervakningsmyndighet

 

*

Rekommendation från Eftas övervakningsmyndighet nr 86/96/KOL av den 10 juli 1996 om ett samordnat program för offentlig kontroll av livsmedel för 1996

64

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top