EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:292:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 292, 15 november 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 292
trettionionde årgången
15 november 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (EG) nr 2184/96 av den 28 oktober 1996 om import av ris med ursprung i och som kommer från Egypten

1

 

*

Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2186/96 av den 14 november 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 536/93 om tillämpningsföreskrifter för tilläggsavgiften för mjölk och mjölkprodukter

6

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2187/96 av den 14 november 1996 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av enkelblommiga nejlikor (standard) med ursprung i Israel

7

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2188/96 av den 14 november 1996 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av småblommiga rosor med ursprung i Israel

9

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2189/96 av den 14 november 1996 om tillfälligt upphörande med utfärdande av exportlicens för vissa mjölkprodukter och om i vilken utsträckning sådana kan beviljas

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2190/96 av den 14 november 1996 om tillämpningsföreskifter till rådets förordning (EEG) nr 1035/72 vad gäller exportbidrag för frukt och grönsaker

12

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2191/96 av den 14 november 1996 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

23

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2192/96 av den 14 november 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

25

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/640/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 28 oktober 1996 om slutande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Arabrepubliken Egypten om anpassning av systemet vid import till gemenskapen av ris med ursprung i och som kommer från Egypten

27

  

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Arabrepubliken Egypten om anpassning av systemet vid import till gemenskapen av ris med ursprung i och som kommer från Egypten

29

  

96/641/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 28 oktober 1996 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Arabrepubliken Egypten om justeringar i systemet för import till gemenskapen av apelsiner som har ursprung i och kommer från Egypten

31

  

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Arabrepubliken Egypten om justeringar av systemet för import till gemenskapen av apelsiner som har ursprung i och som kommer från Egypten

32

  

Kommissionen

  

96/642/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 8 november 1996 om inrättande av en rådgivande energikommitté

34

  

96/643/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 13 november 1996 om skyddsåtgärder vad avser import av vissa djur och produkter av dessa från Bulgarien på grund av att mul- och klövsjuka har utbrutit (1)

37

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top