Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:277:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 277, 30 oktober 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 277
trettionionde årgången
30 oktober 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2061/96 av den 8 oktober 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1601/91 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter

1

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2062/96 av den 1 oktober 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1521/76 om import av olivolja med ursprung i Marocko

3

 

*

Rådets förordning (EG) nr 2063/96 av den 14 oktober 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1180/77 om import av vissa jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet

4

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2064/96 av den 29 oktober 1996 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningarna om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under oktober 1996 inom ramen för förordningarna (EG) nr 1474/95 och (EG) nr 1251/96 kan godtas

5

  

Kommissionens förordning (EG) nr 2065/96 av den 29 oktober 1996 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i oktober 1996 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter

7

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2066/96 av den 29 oktober 1996 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa ägg- och fjäderfäköttprodukter som ges in under oktober 1996 i enlighet med det förfarande som föreskrivs i interimsavtalen mellan gemenskapen och Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Rumänien och Bulgarien kan godtas

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2067/96 av den 29 oktober 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1000/96 beträffande vissa handelsnormer för fjäderfä

11

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2068/96 av den 29 oktober 1996 om ändring av förordningarna (EG) nr 1432/94 och (EG) nr 1486/95 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa tullkvoter för griskött

12

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2069/96 av den 29 oktober 1996 om fastställande av exportbidrag för olivolja

13

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2070/96 av den 29 oktober 1996 om fastställande av de högsta exportbidragen för olivolja för den tjugoandra anbudsinfordran enligt den stående anbudsinfordran som utfärdas genom förordning (EG) nr 2544/95

15

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2071/96 av den 29 oktober 1996 om ändring av förordning (EG) nr 2305/95 om föreskrifter för tillämpningen inom grisköttssektorn av den ordning som föreskrivs i avtalen om frihandel mellan gemenskapen å ena sidan och Estland, Lettland och Litauen å andra sidan

17

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2072/96 av den 29 oktober 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

21

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2073/96 av den 29 oktober 1996 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

23

 

*

Kommissionens direktiv 96/68/EG av den 21 oktober 1996 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (1)

25

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/620/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 1 oktober 1996 om att sluta avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om att från och med den 1 januari 1994 fastställa det tilläggsbelopp som skall dras av från den avgift eller den tull som gäller vid import till gemenskapen av obehandlad olivolja med ursprung i Marocko

35

  

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko om att från och med den 1 januari 1994 fastställa det tilläggsbelopp som skall dras av från den avgift eller den tull som gäller vid import till gemenskapen av obehandlad olivolja med ursprung i Marocko

36

  

96/621/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 14 oktober 1996 om att sluta avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Turkiet om att från och med den 1 januari 1994 fastställa det tilläggsbelopp som skall dras av från den avgift eller den tull som gäller vid import till gemenskapen av obehandlad olivolja med ursprung i Turkiet

38

  

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Turkiet om att från och med den 1 januari 1994 fastställa det tilläggsbelopp som skall dras av från den avgift eller den tull som gäller vid import till gemenskapen av obehandlad olivolja med ursprung i Turkiet

39

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top