EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:272:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 272, 25 oktober 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 272
trettionionde årgången
25 oktober 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2033/96 av den 24 oktober 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1887/96 om leveranser av vegetabilsk olja som livsmedelsbistånd

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2034/96 av den 24 oktober 1996 om ändring av bilagorna I, II och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2035/96 av den 24 oktober 1996 om fastställande av den enhetliga nedsättningskoefficienten för att fastställa den provisoriska kvantitet bananer som skall tilldelas varje aktör i kategori A och B av tullkvoten för år 1997 (1)

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 2036/96 av den 24 oktober 1996 om upprättandet av en ansökningsfrist för återbetalning till näringsidkare som under 1995 har importerat produkter som omfattas av KN-nummer 2309 90 31 med ursprung i Norge inom ramen för en tullkvot

8

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2037/96 av den 24 oktober 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

10

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2038/96 av den 24 oktober 1996 om fastställande av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

12

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2039/96 av den 24 oktober 1996 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

21

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2040/96 av den 24 oktober 1996 om fastställande av det korrektionsbelopp som tillämpas på exportbidraget för spannmål

24

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2041/96 av den 24 oktober 1996 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris

26

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2042/96 av den 24 oktober 1996 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

27

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2043/96 av den 24 oktober 1996 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

29

 

*

Kommissionens direktiv 96/66/EG av den 14 oktober 1996 om ändring av rådets direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser (1)

32

 

*

Rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen

36

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

96/614/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 29 maj 1996 avseende vissa offentliga åtgärder som Italien vidtagit till förmån för Breda Fucine Meridionali SpA (Endast den italienska texten är giltig) (1)

46

  

96/615/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 29 maj 1996 beträffande förlängningen av den avgift som tas ut på vissa oljeprodukter till förmån för det franska oljeinstitutet (IFP) under perioden 1993-1997 (Endast den franska texten är giltig) (1)

53

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top