EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:236:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 236, 18 september 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 236
trettionionde årgången
18 september 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1796/96 av den 17 september 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1143/96 om inledande av en anbudsinfordran för bidrag eller avgift för export av vete till alla tredje länder förutom Ceuta, Melilla och vissa AVS-stater

1

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1797/96 av den 17 september 1996 om de genomsnittliga skördarna av oliver och olja för de fyra senaste regleringsåren 1991/92-1994/95

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1798/96 av den 17 september 1996 om ändring av bilaga III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung

23

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1799/96 av den 17 september 1996 om utfärdandet av exportlicenser utan förutfastställelse av bidrag inom sektorn för frukt och grönsaker

27

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1800/96 av den 17 september 1996 om fastställande av exportbidragen för fjäderfäkött

28

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1801/96 av den 17 september 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

30

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1802/96 av den 17 september 1996 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

32

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/56/EG av den 3 september 1996 om ändring av direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

35

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG av den 3 september 1996 om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk

36

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/58/EG av den 3 september 1996 om ändring av direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning

44

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/549/Euratom, EKSG, EG:

 
 

*

Beslut nr 1/96 av associeringsrådet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Rumänien å andra sidan av den 22 juli 1996 avseende export av skrot av järn eller stål från Rumänien till gemenskapen

45

  

Kommissionen

  

96/550/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 5 september 1996 om godkännande av metoder för att klassificera slaktkroppar av gris i Finland (Endast den finska texten är giltig)

47

  

96/551/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 5 september 1996 om ändring för andra gången av beslut 92/469/EEG om godkännande av metoder för att klassificera slaktkroppar av gris i Danmark (Endast den danska texten är giltig)

49
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top