EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:192:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 192, 2 augusti 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 192
trettionionde årgången
2 augusti 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Rådets förordning (Euratom, EKSG, EG) nr 1548/96 av den 26 juli 1996 om justering av de korrigeringskoefficienter som är tillämpliga i Grekland och Italien, utom Varese, på ersättning och pensioner till tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1549/96 av den 1 augusti 1996 om öppnande av en stående anbudsinfordran för export av vete av brödkvalitet som innehas av de tyska interventionsorganen avsett för World Food Programme

2

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1550/96 av den 1 augusti 1996 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

8

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1551/96 av den 1 augusti 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1552/96 av den 1 augusti 1996 om ändring av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av vissa sockerprodukter

13

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1553/96 av den 1 augusti 1996 om fastställande för juli månad 1996 av den särskilda jordbruksomräkningskursen för det belopp som skall utgå som ersättning för kostnaderna för lagring av socker

15

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/462/EG:

 
 

*

Beslut nr 1/96 av associeringsrådet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Ungern, å andra sidan av den 16 juli 1996 om ändring av beslut nr 1/94 om associeringsrådets arbetsordning genom upprättande av en gemensam rådgivande kommitté

17

  

96/463/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 23 juli 1996 om att utse ett referensorgan som skall ansvara för samarbetet vid harmoniseringen av provningsmetoderna och bedömningen av resultaten hos renrasiga avelsdjur av nötkreatur

19

  

96/464/EG:

 
 

*

Rådets beslut av den 25 juli 1996 om upphävande av beslut 94/939/EG om ytterligare makroekonomiskt bistånd till Slovakien

21

  

Kommissionen

  

96/465/EG:

 
 

*

Beslut nr 3/96 av gemensamma kommittén EG-Andorra av den 15 juli 1996 om ändring av beslut nr 7/91 om avvikelse från definitionen av begreppet ursprungsvaror för att ta hänsyn till Furstendömet Andorras speciella situation beträffande landets produktion av vissa bearbetade jordbruksprodukter

22

  

96/466/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 15 juli 1996 om ändring av beslut 86/473/EEG om förteckningen över anläggningar i Uruguay som är godkända för import av köttvaror till gemenskapen (1)

24

  

96/467/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 16 juli 1996 om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till kopieringspapper (1)

26

  

96/468/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 19 juli 1996 om fastställande för perioden 1997-1999 av den vägledande tilldelningen till medlemsstaterna av strukturfondsåtagandena enligt mål 2 i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2052/88

29

  

96/469/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 30 juli 1996 om inrättandet av en rådgivande kommitté för förebyggande av cancer (1)

31

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top