EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:180:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 180, 19 juli 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 180
trettionionde årgången
19 juli 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1396/96 av den 18 juli 1996 om fastställande av det lägsta importpriset för torkade druvor för regleringsåret 1996/97 och av den utjämningsavgift som skall tas ut vid avvikelser från detta pris

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1397/96 av den 18 juli 1996 om fastställande för regleringsåret 1996/97 av det minimipris som skall betalas till producenterna för williams- och rochapäron och av produktionsstödet för sådana päron i sockerlag och/eller naturlig fruktsaft

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1398/96 av den 18 juli 1996 om fastställande för regleringsåret 1996/97 av det minimipris som skall betalas till producenter för tomater och av beloppet på produktionsstödet för bearbetade produkter av tomater

6

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1399/96 av den 18 juli 1996 om fastställande av stöd till odling av vissa druvsorter avsedda för torkning med avseende på försäljningskampanjen 1996/97

9

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1400/96 av den 18 juli 1996 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

11

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1401/96 av den 18 juli 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1627/89 om uppköp av nötkött genom anbudsinfordran och om upphävande av förordning (EG) nr 1124/96

14

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1402/96 av den 18 juli 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

16

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1403/96 av den 18 juli 1996 om ändring av exportbidragen för mjölk och mjölkprodukter

18

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

  

96/433/EKSG:

 
 

*

Beslut fattat av medlemsstaternas regeringsföreträdare, församlade i rådet av den 8 juli 1996 om vissa bestämmelser tillämpliga på Kazakstan vad gäller handeln med vissa stålprodukter som omfattas av EKSG-fördraget

28

  

Kommissionen

  

96/434/EG:

 
 

*

Kommissionens beslut av den 20 mars 1996 om Italiens stödåtgärder till företag vars insolvens härrör från kravet att återbetala stöd enligt de gemenskapsbeslut som antagits enligt artiklarna 92 och 93 i fördraget (Endast den italienska texten är giltig) (1)

31

 
  

Rättelser

 
 

*

Rättelse#Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

34

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top